Ο Δήμαρχος Πατρέων Κ. Πελετίδης υπέγραψε τη σύμβαση για το έργο του ηλεκτροφωτισμού του ΒΙΟΠΑ

Ο Δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης υπέγραψε σήμερα τη σύμβαση για το έργο του ηλεκτροφωτισμού του ΒΙΟΠΑ (Βιοτεχνικό Πάρκο Πάτρας). Με την εκτέλεση του έργου θα επιτευχθεί αναβάθμιση της περιοχής, οικονομία στην κατανάλωση ρεύματος και θα δοθεί λύση σε σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στο ΒΙΟΠΑ και τα οποία, μεταξύ άλλων, αφορούν σε ζητήματα ασφάλειας.

Τα έργα που θα εκτελεστούν περιλαμβάνουν υπογειοποίηση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού, τοποθέτηση καλωδίων, επίστυλων φωτιστικών τύπου led και υπαίθριων πινάκων ηλεκτρικής τροφοδοσίας.

Στις υποχρεώσεις του αναδόχου περιλαμβάνονται και οι απαραίτητες εργασίες καθαρισμού και επισκευής τυχόν προβλημάτων της υφιστάμενης υποδομής.

Με στόχο την αύξηση της ευελιξίας, την βελτίωση της ενεργειακή απόδοσης καθώς και την προσφερόμενη ασφάλεια, εκτός του δικτύου ηλεκτροφωτισμού και των απαραίτητων υποδομών θα εγκατασταθεί σύστημα απομακρυσμένης διαχείρισης και ελέγχου ηλεκτροφωτισμού, αποτελούμενο από το απαραίτητο λογισμικό, τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό των κεντρικών ελεγκτών που θα τοποθετηθούν μέσα στους πίνακες τροφοδοσίας καθώς και των τοπικών ελεγκτών εντός των φωτιστικών.

Οι πληροφορίες από την λειτουργία κάθε ξεχωριστού φωτιστικού θα συλλέγονται και θα μεταφέρονται στο Κέντρο Ελέγχου, έτσι ώστε να διευκολύνονται οι διαδικασίες σηματοδότησης και τεχνικής υποστήριξης βλαβών, προγραμματισμού αντικατάστασης υλικού κλπ.

Μετά την ολοκλήρωση του έργου, θα παραδοθεί σε κατάλληλη ηλεκτρονική μορφή, λεπτομερής και αναλυτική αποτύπωση όλων των δικτύων και επιμέρους στοιχείων (φωτιστικά, φρεάτια κλπ.), με χωρικές συντεταγμένες, ώστε τα στοιχεία αυτά να μπορούν να εισαχθούν σε Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS) για περαιτέρω επεξεργασία και χρήση.

Ο προϋπολογισμός του συνολικού έργου είναι ύψους 1.846.213,87 €