ΑΑΔΕ – Από σήμερα οι e-μεταβιβάσεις ακινήτων

Πρεμιέρα σήμερα για τις ηλεκτρονικές μεταβιβάσεις ακινήτων, που καταργούν τις επισκέψεις στις εφορίες, αφού όλες θα πραγματοποιούνται πλέον ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας myProperty της ΑΑΔΕ.

Πρεμιέρα από σήμερα για τις ηλεκτρονικές μεταβιβάσεις ακινήτων, που καταργούν τις επισκέψεις στις εφορίες, αφού όλες θα πραγματοποιούνται πλέον ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας myProperty της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, ενώ μέχρι τέλος του τρέχοντος έτους η εφαρμογή θα δέχεται και τις δηλώσεις δωρεών, γονικών παροχών και κληρονομιών.

Με βάση το σχέδιο της ΑΑΔΕ οι αγοραπωλησίες ακινήτων μπορούν στο εξής να γίνουν με εννέα βήματα:

  1. ο συμβολαιογράφος συντάσσει τη δήλωση για λογαριασμό αγοραστή και πωλητή
  2. η δήλωση αποστέλλεται στη θυρίδα αγοραστή και πωλητή στο myTaxisnet
  3. ο αγοραστής και ο πωλητής αποδέχονται τη δήλωση
  4. η δήλωση υποβάλλεται αυτόματα και βεβαιώνεται ο φόρος
  5. ο συμβολαιογράφος ενημερώνεται αυτόματα για την υποβολή της δήλωσης
  6. ο αγοραστής πληρώνει τον φόρο ψηφιακά (με κάρτα ή web banking)
  7. το Taxis ενημερώνεται για την πληρωμή του φόρου
  8. το αποδεικτικό καταβολής αναρτάται στο myProperty για συμβολαιογράφο και αγοραστή
  9. ο συμβολαιογράφος αναρτά το συμβόλαιο στο myProperty.

Χωρίς επίσκεψη στην εφορία

Με τις e-μεταβιβάσεις ουσιαστικά η όλη διαδικασία θα γίνεται ηλεκτρονικά, ενώ θα ξεκινά και θα ολοκληρώνεται στο γραφείο του συμβολαιογράφου, χωρίς επισκέψεις στις εφορίες, αφού η δήλωση φόρου μεταβίβασης θα συντάσσεται και θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο σύστημα TAXISnet από τον συμβολαιογράφο, ενώ η διασταύρωση, ο έλεγχος και η επαλήθευση των δηλούμενων στοιχείων θα γίνονται αυτόματα από το σύστημα.

Συγκεκριμένα, με βάση το σχέδιο της ΑΑΔΕ, ο συμβολαιογράφος θα ετοιμάζει τον ηλεκτρονικό φάκελο της μεταβίβασης του ακινήτου όπου θα συγκεντρώνει σε ψηφιακή μορφή όλα τα απαραίτητα έγγραφα και δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αγοραπωλησία ενός ακινήτου. Εν συνεχεία θα συμπληρώνει ηλεκτρονικά τη δήλωση φόρου μεταβίβασης ακινήτων (ΦΜΑ) και θα υπολογίζει τον φόρο όπως γίνεται μέχρι σήμερα, με τα φύλλα υπολογισμού ή το ΑΤΑΚ (Αριθμός Ταυτότητας Ακινήτου) του ακινήτου, όπου υπάρχει.