Αγγελία για εργασία

Κυρία ελληνικής καταγωγής, πλήρως εμβολιασμένη, ζητά εργασία (όχι εσώκλειστη), σε φύλαξη παιδιών ή ηλικιωμένων.

Ιδανικά κοντά στην περιοχή του νοσοκομείου “Άγιος Ανδρέας”.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6908425683