ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ Ν. ΑΧΑΪΑΣ: Συνέδριο Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης στην Ογκολογία : 8 και 9 Οκτωβρίου 2021