Ανανεωμένη η ιστοσελίδα του δήμου Πατρέων, με νέες κατηγορίες

Ανανεώθηκε η ιστοσελίδα του Δήμοπυ Πατρέων e-patras.gr η οποία διαθέτει και ειδικές κατηγορίες για την εξυπηρέτηση των δηµοτών και δυνατότητα πληρωμών. Πλέον, πηγαίνοντας στην αντίστοιχη κατηγορία των ηλεκτρονικών υπηρεσιών (έχοντας κάνει πρώτα την εγγραφή του σε αυτές) για τις πληρωµές ο δηµότης έχει την δυνατότητα να πληρώσει τις βεβαιωµένες οφειλές του και να προχωρήσει στην εξόφληση των οριστικοποιηµένων χρεών του προς τον φορέα. Επίσης υπάρχει κατηγορία για την στάθµευση όπου παρέχονται χρήσιµες πληροφορίες για την λειτουργία του συστήµατος χρονικού περιορισµού στάθµευσης, ενώ παρέχεται απευθείας πρόσβαση στο sense city, όπου ο πολίτης μπορεί να καταθέσει το πρόβληµα που τον απασχολεί σε σχέση εμ την πόλη.

Τέλος έχει ενταχθεί και η κατηγορία κινητοποιήσεις αγώνες όπου συμπεριλαμβάνονται όλες οι κινητοποιήσεις του Δήμου.