Απεργούν σήμερα οι δικαστικοί υπάλληλοι

Οι δικαστικοί υπάλληλοι σε όλη τη χώρα απεργούν στις 2 Μαρτίου, κατεβάζουν τα στυλό, κλείνουν τα γραφεία, βγαίνουν στους δρόμους και διεκδικούν, όπως ανακοινώνουν και συνεχίζουν:

1. Κάλυψη όλων των κενών οργανικών θέσεων στις δικαστικές υπηρεσίες της χώρας

2. Ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς μας – Να καλυφθούν οι μισθολογικές μας απώλειες από τις περικοπές, το πολύχρονο «πάγωμα» των μισθών μας, την ακρίβεια!

3. Έξω οι εργολάβοι και οι ιδιώτες από τα Δικαστήρια.

4. Να εργαζόμαστε σε σύγχρονες και ασφαλείς συνθήκες εργασίας.