Αποφασίστηκε η ανακαίνιση τη αρχοντικής Οικίας Νοταρά

Το Ίδρυμα Εθνικού και Θρησκευτικού Προβληματισμού – Πάτρας ενημερώνει ότι:

Με ιδιαίτερη χαρά σας ανακοινώνουμε ότι σε συνέχεια του Ψηφίσματος
«περί ανακαίνισης Αρχοντικής Οικίας Νοταρά», το οποίο εγκρίθηκε
παμψηφεί από τα μέλη του «Ιδρύματος Εθνικού και Θρησκευτικού
προβληματισμού», κατά την διαδικτυακή ημερίδα, η οποία
πραγματοποιήθηκε την 19/12/2020 (εισήγηση Καθηγητή κ. Αθανάσιου
Αγγελόπουλου, έρευνα – μελέτη Πρωτοπρεσβυτέρου π. Χ. Μαρίνη), το
Υπουργείο Πολιτισμού σε συνεργασία με την Περιφέρεια Πελοποννήσου
αποφάσισε (ΑΔΑ:Ψ1ΞΤ4653Π4-Π1Ω) την εκτέλεση του έργου
αποκατάστασης του μνημείου στο πλαίσιο προστασίας, ανάδειξης και
επανάχρησης του Αρχοντικού Νοταρά.