Εγκώμια της Παναγίας – από τον πρωτοψάλτη Ευγένιο Χαρδαβέλλα