ΕΛΣΤΑΤ – Αύξηση 1,4% παρουσίασαν τα μισθώματα τον Αύγουστο

Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) κατά τη δωδεκάμηνη περίοδο Αυγούστου 2020 – Ιουλίου 2021 παρουσίασε αύξηση (απλή δωδεκάμηνη μεταβολή) κατά 1,4%, όπως ανακοινώθηκε σπό την Ελληνική Στατιστική Αρχή ( ΕΛΣΤΑΤ ).

Στις περιπτώσεις των μισθώσεων των οποίων η ετήσια αναπροσαρμογή μισθώματος ορίζεται, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, στο 75% της μεταβολής του ΔΤΚ, όπως αυτός υπολογίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ, το ποσοστό αύξησης του μισθώματος για τον μήνα Αυγούστου 2021 διαμορφώθηκε σε 1,1% (αύξηση ένα και ένα δέκατο τοις εκατό) επί του καταβαλλόμενου μισθώματος.