ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΛΕΩΝ: Νέα ανάρτηση για τον θάνατο της Μαλένας

Εγραψεο ιατροδικαστής Γρηγόρης Λέων:

 

Κανένα εύρημα δεν αξιολογείται μεμονωμένα. Στο πρώτο παιδί η κενοτοπιώδη εκφύλιση των ηπατικών κυττάρων «μεταφράστηκε» άστοχα ως ηπατική ανεπάρκεια. Είπαμε ότι στην ελληνική βιβλιογραφία το εύρημα καταγράφεται συμβατό με ασφυξία για να δούμε όμως και τη διεθνή βιβλιογραφία

Μπορεί να είναι εικόνα κείμενο που λέει "fractures may be seen. Microscopic examination has found hypoxic changes attributable to asphyxia in various organs including vacuolization and swelling of hepatocytes, renal tubular epithelial cells, and cardiomyocytes. In addition, bone"