Καζίνο Ρίου – Μέχρι το τέλος των γιορτών η προθεσμία των εργαζομένων στη διοίκηση

Μέχρι το τέλος των γιορτών έχουν δώσει προθεσμία οι εργαζόμενοι του Καζίνου Ρίου στην διοίκηση της επιχείρησης στο να τακτοποιήσει τις οικονομικές  εκκρεμότητες μαζί τους και να προχωρήσει τις διαδικασίες εξυγίανσης της.

Σκοπός των εργαζομένων είναι να κάνει η διοίκηση τα απαραίτητα για να διευκολύνει τις διαδικασίες εκείνες για να αλλάξει χέρια η επιχείρηση και να βρεθούν οι ανάλογοι επενδυτές. Μόνο έτσι το Καζίνο, σύμφωνα τους εργαζομένους, θα έχει αύριο.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι το συνολικό ποσό που οφείλεται στους εργαζόμενους είναι κοντά στο ύψος των 5 εκατομμυρίων ευρώ. Για τις γιορτές λοιπόν το Καζίνο Ρίο παραμένει ανοικτό.