Λόγος Μητροπολίτη Πατρών Κωνσταντίνου επί τη επανακομιδή της Τιμίας Κάρας του Αγίου Ανδρέα

“Συγκίνησις δυσπερίγραπτος πληροί τας ψυχάς. Παλμοί ιεροί διατρέχουν την πόλιν.
Δάκρυα κυλούν εις τους οφθαλμούς. Επανέρχεται μετά 500 έτη από την Βασιλικήν του Αγίου Πέτρου Ρώμης εις την Βασιλικήν του Αγίου Ανδρέου Πατρών η Τιμία Κεφαλή του Πολιούχου ημών.

Ουδέποτε άλλο άγγελμα συνήγειρε βαθύτερον την πόλιν ημών. Εις το βάθος του ορίζοντος εμφανίζονται τα οράματα των Παλαιολόγων, διαγράφει κύκλους ο Βυζαντινός δικέφαλος αετός. Κυματίζει εις την αύραν του Πατραϊκού η σημαία της πόλεως με τον χιαστόν Σταυρόν.
Νεανίσκοι και παρθένοι, πρεσβύτεροι μετά νεωτέρων, άρχοντες και πάντες λαοί αινέσωμεν το όνομα Κυρίου. Άσωμεν αυτώ άσμα καινόν”

Μητροπολίτης Πατρών Κωνσταντίνος (Πλατής)

Ο Άγιος Καλλίνικος Μητροπολίτης Εδέσσης ως πρωτοσύγκελος της Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας βαστάζει την τιμία Κάρα. Στην φωτογραφία και ο πρωτοσύγκελος της Μητροπόλεως Πατρών κ. Ιερόθεος Τσαντίλης (μετέπειτα Μητροπολίτης Ύδρας) και οι δύο εξελέγησαν Μητροπολίτες επί Αρχιεπισκόπου Αθηνών Ιερωνύμου Α΄ (Κοτσώνη)

Δεξιά της τιμίας Κάρας του Αποστόλου Ανδρέου ο Ιεροκήρυκας της Μητροπόλεως Πατρών Αρχιμανδρίτης  π. Χαραλάμπης Δέδες (Μέλος της Αδελφότητος Θεολόγων ο Σωτήρ)

ΠΗΓΗ: anastasiosk.blogspot.com