Μουσείο Φυσικής Ιστορίας & Δήμος Πατρέων: Γνωρίζοντας τις προστατευόμενες περιοχές της Ελλάδας

Τα Περιβαλλοντικά Κέντρα Πληροφόρησης του Δήμου Πατρέων, προβάλλονται από το website VISIT GREEK NATURE – Γνωρίστε τις Προστατευόμενες Περιοχές της Ελλάδας του ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ – ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ στην επιλογή “Υποδομές/Θέσεις ενδιαφέροντος”.