Μπαίνει ασανσέρ στην Παναγία Τρυπητή

Τη διενέργεια διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου, που θα εγκαταστήσει εξωτερικό υδραυλικό ασανσέρ με μηχανοστάσιο, δυτικά του νεότερου κτίσματος στο Ιερό Προσκύνημα «Παναγία Τρυπητή», ανακοίνωσε η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας.

Πρόκειται για το επόμενο μέρος της υλοποίησης ολοκληρωμένης παρέμβασης του κτιρίου της Πολιούχου του Αιγίου, που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας «Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020» με ακρωνύμιο «TheRout_Net»

Ο διαγωνισμός θα γίνει µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά, με προϋπολογισμό 137.000 ευρώ περίπου.

Η κατάθεση προσφορών θα πρέπει να γίνει μέχρι τις 30 Ιουλίου.