Νοσταλγικές διαφημίσεις από την παλιά Πάτρα – Κέντρα διασκέδασης

Η παλιά Πάτρα δεν είχε τίποτα να ζηλέψει από άλλες πόλεις, όσον αφορά στη διασκέδαση. Παρακάτω, μερικές διαφημίσεις που έμειναν χαραγμένες στη μνήμη των μεγαλυτέρων.

Έτος 1978

Διασκέδαση, 1978 (4).jpg

Έτος 1978

Διασκέδαση, 1978 (3).jpg

Έτος 1978

Διασκέδαση, 1978 (1).jpg

Έτος 1980

Διασκέδαση, 1980 (1).jpg

Έτος 1981

Διασκέδαση, 1981 (1).jpg

Έτος 1981

Διασκέδαση, 1981 (2).jpg

Έτος 1981

Διασκέδαση, 1981 (3).jpg

Έτος 1982

Διασκέδαση, 1982 (2).jpg

Έτος 1982

Διασκέδαση, 1982 (7).jpg

Έτος 1982

Διασκέδαση, 1982 (5).jpg