Ο Ναός του Αγίου Δημητρίου στην Άνω Πόλη

Από τους μεγαλύτερους Ναούς της Άνω Πόλης. Εγκαινιάστηκε το 1880 σε θέση οπού βρισκόταν παλαιότερος ομώνυμος ναός. Στη διάρκεια της ύστερης Τουρκοκρατίας ο Ναός του Αγίου Δημητρίου ήταν μητροπολιτικός και κέντρο ομώνυμης ενορίας. Τότε γειτόνευε με το συγκρότημα οικιών και αποθηκών του προκρίτου. Στο βορινό τμήμα του ναού, σε μικρό οίκημα, υπάρχει επιγραφή που αναφέρει ότι εκεί ήταν η οικία του Παλαιών Πατρών Γερμανού.