Οι Δήμοι δεν αντέχουν άλλο βάρος- Οι προτάσεις της ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδος

Με ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο προτάσεων που αφορούν τη λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο σύνολό της θα συμμετέχουν τα μέλη του Δ.Σ. της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (ΠΕΔ) Δυτικής Ελλάδος στο πρώτο δια ζώσης Τακτικό Συνέδριο της μετά COVID εποχής, στην Θεσσαλονίκη, που διοργανώνει η ΚΕΔΕ και ξεκινά σήμερα.

Στο συνέδριο θα συμμετέχουν Υπουργοί και ανώτατοι Κυβερνητικοί εκπρόσωποι, προκειμένου να παρουσιάσουν της θέσεις της Κυβέρνησης, στα φλέγοντα ζητήματα που αφορούν το παρόν και το μέλλον της αυτοδιοίκησης.

Οι Δήμαρχοι και οι λοιποί εκπρόσωποι θα καταθέσουν τις δικές τους προτάσεις, διεκδικώντας λύσεις σε έναν διάλογο που αναμένεται να είναι τόσο έντονος, όσο και η πίεση που νιώθουν οι ίδιοι, από τα συσσωρευμένα και επιτακτικά προβλήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν συνεχώς και καθημερινά.

Ενδεικτικά και εν συντομία οι προτάσεις που θα κατατεθούν αφορούν:

ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Γίνεται φανερό πως δεν είναι δυνατόν «να σηκώσουν» άλλο οι Δήμοι το βάρος της

λειτουργίας ενός «νέου Κράτους», αν δεν υλοποιηθούν νέες πολιτικές, που στόχο θα έχουν την ενίσχυση της οικονομικής αυτοτέλειας των Δήμων, καθώς και το θεσμικό και λειτουργικό εκσυγχρονισμό τους.

Στην απόφαση του Δ.Σ. της ΠΕΔ Δυτ. Ελλάδος αναφέρεται πως «για την εξασφάλιση των απαραίτητων οικονομικών πόρων που θα διασφαλίσουν την ομαλή λειτουργία των Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών ζητούμε μία σειρά μέτρων:

  1. Να μειωθεί το επιτόκιο δανεισμού των Δήμων από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
  2. Να προωθηθεί η μεταφορά φορολογικής εξουσίας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, που θα συνοδεύεται και με έναν αποτελεσματικό μηχανισμό είσπραξης τοπικών εσόδων
  3. Εξασφάλιση του ελάχιστου κόστους λειτουργίας των Δήμων.
  4. Οι Δήμοι και οι ΔΕΥΑ καταβάλουν δυσβάστακτο ενεργειακό κόστος στο οποίο δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν.

Απαιτούμε:

 την συμπερίληψη των ΔΕΥΑ και υποδομών ύδρευσης, αποχέτευσης στα τιμολόγια μεγάλων καταναλωτών

 την παροχή στήριξης για την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους στους Δήμους και στις ΔΕΥΑ κατ’ αναλογία με τις ενισχύσεις που δίνονται στα νοικοκυριά.

ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΣΠΑ

Για το νέο ΕΣΠΑ η ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδος ζητά τη δημιουργία – θεσμοθέτηση, σε κεντρικό επίπεδο, κοινού οργάνου ΥΠΑΝΕ – ΕΝΠΕ – ΚΕΔΕ για τα Αναπτυξιακά Προγράμματα (ΕΣΠΑ 2021–2027, ΕΠΑ 2021–2025, κλπ). Επίσης δημιουργία –

θεσμοθέτηση, σε περιφερειακό επίπεδο, κοινού οργάνου της Περιφέρειας και της ΠΕΔ, στο οποίο θα συμμετέχουν επίσης Αναπτυξιακοί Φορείς της Τ.Α. που υλοποιούν προγράμματα Leader. Συμμετοχή εκπροσώπων της ΚΕΔΕ στις Ομάδες Σχεδιασμού των Τομεακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2021–2027 και του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) και εκπροσώπων των 13 ΠΕΔ στις Ομάδες Σχεδιασμού των Περιφερειακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2021–2027.

ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ

Για τη διαχείριση των απορριμμάτων ζητούν:

– Να μην επιβληθεί το τέλος ταφής μέχρι 31/12/2023 σε συνάρτηση με την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων υποδομών διαχείρισης αποβλήτων από το ΕΣΔΑ και ΠΕΣΔΑ.

– Να χρηματοδοτηθούν οι αναγκαίες μελέτες και η προετοιμασία φακέλων έργων για

υποδομές πρόληψης της δημιουργίας απορριμμάτων (Πράσινα Σημεία, Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων)

ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Ακόμη αποφασίστηκε άμεση ενίσχυση του Πανεπιστημίου Πατρών με μέλη ΔΕΠ, ενώ δηλώνουν ότι τάσσονται υπέρ κάθε δίκαιου αιτήματος που εκφράζουν τα όργανα του Πανεπιστημίου της Πάτρας, με τα οποία συμβαδίζουν με τα αντίστοιχα εκφρασμένα από τους Δήμους της ΠΔΕ, και ότι οι αγώνες θα είναι κοινοί. «Εκφράζουμε και εμμένουμε στην θέση μας ότι το Δ.Σ. της Π.Ε.Δ. Δυτικής Ελλάδος αντίκειται στην κατάργηση των τμημάτων του Πανεπιστημίου στο Αγρίνιο, στον Πύργο, στο Αίγιο, στην Αμαλιάδα και στο Μεσολόγγι», αναφέρεται στη σχετική απόφαση.

ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Όσον αφορά στις διεκδικήσεις της ΠΕΔ Δ.Ε. για τα θεσμικά θέματα ζητείται:

-Ολοκληρωμένο πρόγραμμα προσλήψεων προσωπικού με άμεση προτεραιότητα στην πρόσληψη ειδικά καταρτισμένου επιστημονικού προσωπικού που θα στελεχώσει άμεσα τις τεχνικές υπηρεσίες των Δήμων ενόψει και του νέου ΕΣΠΑ.

-Η μεταφορά αρμοδιοτήτων στην τοπική αυτοδιοίκηση να πραγματοποιείται με άμεση πρόβλεψη πρόσληψης ή διάθεσης εξειδικευμένου προσωπικού.

– Στο πλαίσιο της πολιτικής προστασίας να διευκρινιστεί πλήρως ο ρόλος των ΤΟΕΒ και ΓΟΕΒ καθώς επίσης και σε ποιους ανήκει η ευθύνη για τα ποτάμια , τα ρεύματα και τα κανάλια.