Ονομαστήρια Μητροπολίτου Πατρών κ.κ. Χρυσοστόμου

Γράφει η Σοφία Καυκοπούλου

Σήμερα, 27 Ιανουαρίου, τιμάται η Ανακομιδή των ιερών λειψάνων του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Ο Αγ. Ιωάννης ο Χρυσόστομος, εκοιμήθη από εξάντληση στις 14 Σεπτεμβρίου του 407 μ.Χ. κατά τη διάρκεια της τρίτης εξορίας του από την αυτοκράτειρα Ευδοξία και τάφηκε στα Κόμανα του Πόντου.

Όταν το 434 μ.Χ. εξελέγη πατριάρχης ο μαθητής του, Πρόκλος (μετέπειτα Άγιος Πρόκλος) , παρεκάλεσε τον αυτοκράτορα Θεοδόσιο να ενεργήσει τα δέοντα, ώστε το λείψανο του μεγάλου Πατέρα της Εκκλησίας να επιστρέψει στην Κωνσταντινούπολη. Τέσσερα χρόνια αργότερα, έγινε η Ανακομιδή των Ιερών Λειψάνων του Αγίου, που παρέμενε επί τριάντα έτη στον τόπο εξορίας, ενταφιασμένος μαζί με τους Αγίους Μάρτυρες Βασιλίσκο και Λουκιανό.

Η μεταφορά των ιερών λειψάνων από τα Κόμανα συνοδεύτηκε από την παρακάτω επιστολή του αυτοκράτορα Θεοδοσίου Β’, υιού του Αρκαδίου και της Ευδοξίας:

«Ἐπιστολὴ τοῦ βασιλέως Θεοδοσίου.
Εἰς τὸν οἰκουμενικὸν Πατριάρχην καὶ Διδάσκαλον καὶ πνευματικὸν Πατέρα Ἰωάννην τὸν Χρυσόστομον, τὴν προσκύνησιν προσφέρω ἐγὼ ὁ βασιλεὺς Θεοδόσιος. Ἡμεῖς, Πάτερ τίμιε, νομίζοντες, πῶς εἶναι τὸ σῶμά σου νεκρόν, καθὼς εἶναι καὶ τὰ ἄλλα σώματα τῶν ἀποθανόντων, ἠθελήσαμεν να μεταφέρωμεν αὐτὸ ἁπλῶς εἰς ἡμᾶς. Διὰ τοῦτο καὶ τοῦ ποθουμένου δικαίως ὑστερήθημεν. Ἀλλὰ σύ, Πάτερ τιμιώτατε, συγχώρησον εἰς ἡμᾶς, ὀποῦ μετανοοῦμεν. Σὺ γὰρ ἐδίδαξες εἰς ὅλους τὴν μετάνοιαν. Καὶ δὸς τὸν ἑαυτόν σου, ὣς πατὴρ φιλοπαῖς, εἰς ἡμᾶς τοὺς φιλοπάτορας υἱούς σου, καὶ τοὺς σὲ ποθούντας εὔφρανον διὰ τῆς παρουσίας σου».

Όταν η επιστολή τοποθετήθηκε πάνω στη λάρνακα, ο Άγιος επέτρεψε τη μεταφορά του, καθώς οι μεταφορείς δε κοπίασαν καθόλου να την μεταφέρουν στην Κωνσταντινούπολη.

Στις 27 Ιανουαρίου του 438 η λάρνακα με το λείψανο του Αγίου μεταφέρθηκε με λαμπρή πομπή στη Βασιλεύουσα και τοποθετήθηκε στο ιερό Βήμα του Ναού των Αγίων Αποστόλων, ενώ ο λαός φώναζε: “Απόλαβε του θρόνου σου Άγιε”. Ένα θαύμα έγινε εκείνη τη στιγμή, καθώς ο Άγιος εκ καθέδρας επεφώνησε προς τον λαό το «Εἰρήνη πάσι». Έτσι, έληξε και το σχίσμα που είχε προκληθεί στην Εκκλησία, καθώς οι οπαδοί του Ιωάννη, οι λεγόμενοι “Ιωαννίτες”, δεν δέχονταν την εκκλησιαστική τάξη που είχε επικρατήσει μετά την άδικη εκδίωξή του.

Πού βρίσκονται τμήματα των λειψάνων του Αγίου:

Η Κάρα του Αγίου, με αδιάφθορο το αριστερό αυτί βρίσκεται στη Μονή Βατοπεδίου Αγίου Όρους.

Η μία χείρα του, βρίσκεται αδιάφθορη στη Μονή Φιλοθέου Αγίου Όρους, (παραχωρηθείσα με χρυσόβουλλο από τον αυτοκράτορα Ανδρόνικο Παλαιολόγο, τον Ιούλιο του 1284).

Δύο τμήματα της αριστεράς του βρίσκονται στη Μονή Μεγίστης Λαύρας Αγίου Όρους (παραχωρηθέντα με χρυσόβουλλο από τον αυτοκράτορα Ιωάννη Τσιμισκή, 969 – 976 μ.Χ.) και ένα τμήμα της στη Μονή Βαρλαάμ Μετεώρων.

Μεγάλο τεμάχιο κνήμης και τέσσερα τεμάχια του Αγίου βρίσκονται στη Μονή Παντοκράτορος Αγίου Όρους.

Ένα δάχτυλο του Αγίου βρίσκεται στη Μονή Δοχειαρίου Αγίου Όρους. Αδιάφθορο μέρος του Αγίου βρίσκεται στη Μονή Μεγάλου Μετεώρου.

Αποτμήματα του Ιερού Λειψάνου του Αγίου βρίσκονται στις Μονές Ιβήρων Αγίου Όρους, Προυσού Ευρυτανίας, Κύκκου Κύπρου και στη Λαύρα Αγίου Αλεξάνδρου Νέβσκι στην Αγία Πετρούπολη.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ.κ. Χρυσόστομος, φέρει το όνομα ενός εκ των μεγαλυτέρων Πατέρων της Εκκλησίας. Βρίσκεται στον ίδιο βαθμό ιερωσύνης με εκείνον, ενώ στη γλώσσα του διακρίνονται στοιχεία της χρυσοστομικής κληρονομιάς. Όπως η επιστροφή του ιερού σκηνώματος του Χρυσοστόμου στην Κωνσταντινούπολη, έφερε την ειρήνη στην Εκκλησία, ας ευχηθούμε στον Πανάγαθο Θεό, με την Θεία Χάρη ο Μητροπολίτης μας να είναι πάντοτε φάρος ειρήνης και ομονοίας. Εν ταυτώ, συναντώνται άλλως τε, στοιχεία ενός συγχρόνου οικουμενικού διδασκάλου και πολυπόθητου – στις δύσκολες στιγμές που ζούμε- εθνάρχου. Έτη πολλά και ευλογημένα!