Πανελλαδικές Εξετάσεις – Διπλό Μηχανογραφικό: ανατροπή μέσω τροπολογίας

Σύμφωνα με τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση φέτος, θα υποβάλλεται μόνο το μηχανογραφικό δελτίο πρώτης φάσης, όπως πέρυσι. Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, η διάταξη αυτή κρίθηκε απαραίτητη για δύο, κυρίως, λόγους, που επήλθαν αμφότεροι από την πρώτη εφαρμογή της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής:

Αφ’ ενός, διότι το 93% των εισακτέων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, χάρη στην ΕΒΕ, πέτυχαν την εισαγωγή τους σε Σχολή ή Τμήμα μεταξύ των 10 πρώτων επιλογών τους, επομένως περιορίστηκε δραστικά η τυχαία εισαγωγή σε χαμηλής προτεραιότητας για τον υποψήφιο Σχολές ή Τμήματα. Αφ’ ετέρου, προκειμένου να υπάρξει επαρκές χρονικό διάστημα εφαρμογής του συστήματος καθορισμού των συντελεστών βαρύτητας από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, ώστε να μπορούν να εξαχθούν συμπεράσματα και των υποψηφίων, εν όψει της επιλογής τους.

Κατόπιν αυτής της αλλαγής, στο μηχανογραφικό δελτίο για τα Πανεπιστήμια (μηχανογραφικό δελτίο πρώτης φάσης) θα επιλέξουν οι υποψήφιοι καθορισμένο αριθμό σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων από το επιστημονικό πεδίο, στο οποίο έχουν πρόσβαση. Ο αριθμός των επιλογών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του συνόλου των σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων του οικείου επιστημονικού πεδίου.

Πανελλήνιες Εξετάσεις - Πανελλαδικές Εξετάσεις

Οι υποψήφιοι μπορούν να επιλέξουν σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις με βάση την Ε.Β.Ε. ή τις Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος ή των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών της σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης, αν συντρέχει τέτοια περίπτωση, την Ε.Β.Ε. ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση και τη βαθμολογική τους επίδοση.

Μέχρι τώρα οι μαθητές της Γ΄Λυκείου ήξεραν ότι μετά την ανακοίνωση των επιτυχόντων, οι υποψήφιοι που δεν έχουν εισαχθεί σε καμία από τις δηλωθείσες επιλογές τους, μπορούν να συμπληρώσουν εκ νέου μηχανογραφικό δελτίο υποψηφίου (μηχανογραφικό δελτίο δεύτερης φάσης), επιλέγοντας, χωρίς περιορισμό επιλογών, όσες σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις επιθυμούν από το επιστημονικό πεδίο στο οποίο έχουν πρόσβαση με βάση την Ε.Β.Ε. ή τις Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος ή των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών της οικείας σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης, αν συντρέχει τέτοια περίπτωση, την Ε.Β.Ε. ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση και τη βαθμολογική τους επίδοση.

Για φέτος όμως αυτό δεν θα ισχύσει και οι απόφοιτοι θα καταθέσουν μόνο ένα μηχανογραφικό όπως και όλα τα προηγούμενα χρόνια.

Οι εκτιμήσεις του Στράτου Στρατηγάκη 

Σε ανάλυση του μαθηματικού – ερευνητή, Στράτου Στατηγάκου, που φιλοξενείται στην Ναυτεμπορική, αναφέρονται τα εξής:

“Καλά νέα για τους υποψηφίους των Πανελλαδικών Εξετάσεων: Αναστέλλεται το διπλό Μηχανογραφικό με τροπολογία που κατέθεσε το Υπουργείο Παιδείας στη Βουλή. Ήταν εξ’ αρχής μια κακή ιδέα που αποδείχθηκε και αχρείαστη μετά την εφαρμογή της ΕΒΕ. Το είχαμε αποδείξει. Το 81,86% των επιτυχόντων πέρασε σε μία από τις πρώτες 6 επιλογές του, δείχνουν τα δημοσιευμένα στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας. Το ίδιο το Υπουργείο αναφέρει ότι το 93% των επιτυχόντων πέτυχε σε μία από τις 10 πρώτες επιλογές του, συνεπώς απλά δεν χρειάζεται να εφαρμοστεί και να αυξήσει την πολυπλοκότητα του συστήματος χωρίς κανένα όφελος.

Πώς θα λειτουργούσε το διπλό Μηχανογραφικό; Οι υποψήφιοι θα συμπλήρωναν το πρώτο Μηχανογραφικό δηλώνοντας τις σχολές του Πεδίου τους, έχοντας δικαίωμα να δηλώσουν το πολύ το 10% των τμημάτων του Πεδίου τους, δηλαδή το πολύ 15 τμήματα. Στις αρχές Αυγούστου θα εκδίδονταν τα αποτελέσματα. Για να επιτευχθεί αυτό χρειάστηκε να μετατεθούν οι προκαταρκτικές εξετάσεις για τις σχολές ενστόλων για την άνοιξη, αντί για τον Ιούλιο. Όσοι περνούσαν σε κάποιο τμήμα καλώς. Όσοι δεν πετύχαιναν πουθενά θα είχαν το δικαίωμα να συμπληρώσουν ένα δεύτερο Μηχανογραφικό, στο οποίο θα είχαν τη δυνατότητα να δηλώσουν όσες σχολές ήθελαν, αλλά μόνο τις σχολές στις οποίες έμειναν κενές θέσεις από την πρώτη επιλογή.

Ας δούμε γιατί ήταν εξ’ αρχής κακή ιδέα. Πρόκειται για μία διαδικασία που ακολουθείται στις αγγλοσαξονικές κυρίως χώρες. Οι υποψήφιοι δηλώνουν λίγες σχολές και μετά την επιλογή όσες θέσεις περισσέψουν διατίθενται ξανά. Λογικό αφού με τα υψηλότατα δίδακτρα που έχουν οι σπουδές σ’ αυτές τις χώρες κάθε κενή θέση σημαίνει μείωση εσόδων για το Πανεπιστήμιο. Το ζητούμενο, λοιπόν, για τα Πανεπιστήμια είναι καμία κενή θέση. Ακριβώς το αντίθετο, δηλαδή, από την Ελλάδα, όπου τα Πανεπιστήμια προσπαθούν μέσω της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (ΕΒΕ) να μειώσουν τον αριθμό των εισακτέων διότι δεν μπορούν να εκπαιδεύσουν τόσους πολλούς φοιτητές.

Πανελλήνιες Εξετάσεις - Πανελλαδικές Εξετάσεις

Οι οικογένειες στις αγγλοσαξονικές χώρες δεν έχουν τη διακαή επιθυμία να σπουδάσουν τα παιδιά τους, όπως έχουν οι ελληνικές οικογένειες. Εκεί υπάρχουν πολλές θέσεις εργασίας, με αξιοπρεπή χρήματα, για μη πτυχιούχους. Εδώ οι απόφοιτοι Λυκείου έχουν τη μεγαλύτερη ανεργία από όλους τους ανέργους. Γι’ αυτό οι οικογένειες προτρέπουν τα παιδιά τους να σπουδάσουν, ώστε να έχουν περισσότερες ευκαιρίες εργασίας.

Η τρίτη διαφορά με τις αγγλοσαξονικές χώρες είναι ότι εκεί όποιος θέλει να σπουδάσει θα βρει σίγουρα θέση σε κάποιο Πανεπιστήμιο. Αντίθετα εδώ υπάρχουν εισαγωγικές εξετάσεις που κρατούν έναν στους τρεις υποψηφίους εκτός Πανεπιστημίου.

Οι τρεις αυτές σημαντικές διαφορές μας με τις αγγλοσαξονικές χώρες καθιστούν την αντιγραφή της ιδέας του διπλού μηχανογραφικού, που εφαρμόζεται εκεί με επιτυχία, να είναι εντελώς άχρηστη στη χώρα μας. Και όχι μόνο δεν έχει καμία χρησιμότητα αλλά θα δημιουργούσε και διλήμματα στους υποψηφίους που δεν έχουν νόημα: Να δηλώσω χαμηλόβαθμες σχολές και να σιγουρέψω την εισαγωγή μου με το πρώτο μηχανογραφικό ή να κυνηγήσω το όνειρό μου κινδυνεύοντας να μην πετύχω σε καμία σχολή με το πρώτο Μηχανογραφικό και να πάω στο δεύτερο με τις θέσεις που περίσσεψαν; Διλήμματα που θα οδηγούσαν έναν αριθμό υποψηφίων σε λανθασμένες επιλογές. Όσοι πετύχαιναν σε σχολή από το πρώτο Μηχανογραφικό θα έπιαναν τα σπίτια στις επαρχιακές πόλεις στις αρχές Αυγούστου, με αποτέλεσμα οι επιτυχόντες του δεύτερου Μηχανογραφικού να μη βρίσκουν σπίτια. Αυτές και πολλές άλλες πιθανές άγνωστες παρενέργειες, που φοβήθηκε και το Υπουργείο Παιδείας, μετά τις περσινές παρενέργειες της ΕΒΕ, έκαναν το διπλό Μηχανογραφικό μία εξ’ αρχής κακή ιδέα.

Δεν έχουμε μάθει ακόμη να μην αντιγράφουμε συστήματα που ευδοκιμούν σε άλλες χώρες αλλά δεν ταιριάζουν στη δική μας. Ας ελπίσουμε ότι η αναστολή λειτουργίας του διπλού Μηχανογραφικού για φέτος θα είναι οριστική και όχι προσωρινή.

Από τη μη εφαρμογή του διπλού Μηχανογραφικού θα υπάρξει πολύ μεγάλο κέρδος. Αν οι προκαταρκτικές εξετάσεις για τις σχολές ενστόλων διεξαχθούν την άνοιξη, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας, τότε οι βάσεις θα ανακοινωθούν στα τέλη Ιουλίου ή στα τέλη Ιουλίου με αρχές Αυγούστου. Αυτό θα μειώσει την αναμονή και την αγωνία των υποψηφίων σχεδόν κατά ένα μήνα, πράγμα πολύ σημαντικό για τους υποψηφίους και τις οικογένειές τους. Είναι κάτι που θα μπορούσε να εφαρμοστεί από το 2011, όταν καθιερώθηκε το ηλεκτρονικό Μηχανογραφικό, αλλά κανείς Υπουργός δεν το έκανε, δείχνοντας αδιαφορία για την αγωνία και την προσμονή των υποψηφίων.

Με τα αποτελέσματα γνωστά από τις αρχές Αυγούστου, θα μπορούν οι γονείς στη διάρκεια των διακοπών του Αυγούστου να ψάξουν για σπίτι στην πόλη της επιτυχίας του παιδιού τους με την άνεσή τους και όχι όπως μέχρι τώρα, που έτρεχαν πανικόβλητοι στις αρχές Σεπτέμβρη να βρουν σπίτι, να το εξοπλίσουν και να κάνουν τη μετακόμιση.

Βλέπουμε, δηλαδή, ότι η μη εφαρμογή του διπλού Μηχανογραφικού μόνο καλά έχει να φέρει για τους υποψηφίους και τις οικογένειές τους, αρκεί βέβαια οι προκαταρκτικές εξετάσεις για τα ένστολα να γίνουν την άνοιξη, και να μην επανέλθουμε στο προηγούμενο καθεστώς να διενεργούνται τον Ιούλιο και να καθυστερεί η έκδοση των αποτελεσμάτων χωρίς κανένα σοβαρό λόγο”.