Πάτρα – Λαμία σε 80 λεπτά-Δημοπρατείται στις αρχές του 2022 ο δρόμος από Μπράλο μέχρι Άμφισσα με το σύστημα μελέτης – κατασκευής

Στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2021-2027 εντάχθηκε το “Οδικό τµήµα Μπράλος – Άµφισσα του διαγώνιου άξονα Λαµία – Ιτέα – Αντίρριο” συνολικού προϋπολογισμού 285 εκατ. ευρώ.

Η δημοπράτηση του έργου προωθείται άμεσα – στις αρχές του 2022 με το σύστημα της μελέτης – κατασκευής.
Ο Διαγώνιος Οδικός Άξονας “Λαµία – Ιτέα – Αντίρριο” αποτελεί µείζον έργο υποδομής και ανάπτυξης, συνιστά τµήµα του διεθνούς οδικού δικτύου “Ε-65”, αποτελεί τον συνδετήριο άξονα µεταξύ των Αυτοκινητοδρόµων ΠΑΘΕ και ΙΟΝΙΑΣ Ο∆ΟΥ και εξυπηρετεί πλήθος τοπικών και ευρύτερων µετακινήσεων από την Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα προς περιοχές της ∆υτικής και Νότιας χώρας.
Το αντικείµενο του έργου “Οδικό τµήµα “Μπράλος – Άµφισσα” του διαγώνιου άξονα Λαµία Ιτέα – Αντίρριο” αφορά στην κατασκευή του οδικού τµήµατος από το Μπράλο µέχρι την Αρχή παράκαµψης Γραβιάς (χ.θ.0+000 έως 7+300) και του οδικού τµήµατος µετά το τέλος της Παράκαµψης Γραβιάς (από χ.θ. 13+600) έως την Άµφισσα (χ.θ. 30+700), µήκους περίπου 25χλµ.
Με την ολοκλήρωση του θα μπορεί κάποιος να μετακινείται από την περιοχή της Λαμίας στην Πάτρα χωρίς να περνά από την Αττική και την Κορινθία, σε περίπου 80 λεπτά.
Επίσης η αναβαθμισμένη σύνδεση μεταξύ Ανατολικού (ΠΑΘΕ) και Δυτικού (ΙΟΝΙΑ) Άξονα θα επιφέρει σημαντικές αλλαγές στον τρόπο που διεξάγονται οι οδικές μεταφορές, καθότι θα επιτρέψει αφενός την ταχύτερη μετακίνηση από τις Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας και Θεσσαλίας απευθείας προς τη Δυτική Ελλάδα, τη διασύνδεση του λιμανιού της Πάτρας με αυτό του Βόλου, και αφετέρου την αναβάθμιση της Γέφυρας Ρίου – Αντιρρίου, που θα μπορεί να εξυπηρετεί στο εξής τρεις μείζονες οδικούς άξονες, δημιουργώντας σημαντική οικονομική προοπτική.