ΠΑΤΡΑ: Του χρόνου και βλέπουμε – Αναβολή για την Πανεπιστημιακή Αστυνομία

Τα Πανεπιστήμια ανοίγουν τις πύλες τους για τους φοιτητές τον Οκτώβριο και η διδασκαλία φέτος θα γίνει δια ζώσης. Ωστόσο, σίγουρη θεωρείται τουλάχιστον για το πρώτο τρίμηνο η «απουσία» της πολυσυζητημένης Ομάδας Προστασίας Πανεπιστημιακού Ιδρύματος   η λεγόμενη… πανεπιστημιακή αστυνομία.

Σύμφωνα με τα όσα είναι γνωστά έχει ολοκληρωθεί η προκήρυξη θέσεων 400 ατόμων που θα στελέχωναν σε πρώτο στάδιο τον νέο θεσμό. Οι προσληφθέντες, θα μπουν στις αστυνομικές σχολές για εκπαίδευση, η διάρκεια της οποίας συμπτύχθηκε στους τρείς με τέσσερις από τους έξι μήνες.

Παράλληλα Σύλλογοι μελών ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, Διοικητικού Προσωπικού και Φοιτητών, αλλά και μεμονωμένα πρόσωπα που ανήκουν στην Πανεπιστημιακή Κοινότητα, άσκησαν αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά της Προκήρυξης για την πρόσληψη Ειδικών Φρουρών που προορίζονται να στελεχώσουν τις Ομάδες Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων, στρεφόμενοι κατά της συνταγματικότητας της ίδρυσης και λειτουργίας του ίδιου του Σώματος αυτού.

Όλα συνηγορούν στο ότι η Πανεπιστημιακή Αστυνομία δεν θα λειτουργήσει πριν την άνοιξη του 2022 αν λάβει κανείς υπ’ όψιν και τον χρόνο που απαιτείται για την «γρήγορη» εκπαίδευση τους.  Στο μεταξύ σύμφωνα με τις πληροφορίες από αστυνομικές πηγές  υπάρχει η εκτίμηση πώς η Πανεπιστημιακή Αστυνομία θα λειτουργήσει και στην Πάτρα από τον Φεβρουάριο ή τον Μάρτιο.