Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος: Διημερεσίες το Νοέμβριο

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδος Νεκτάριου Φαρμάκη που δημοσιεύθηκε στις 26 Αυγούστου, δόθηκε παράταση στην θητεία  των αντιπεριφερειαρχών, του Προέδρου του Π.Σ και των επιτροπών έως και το Νοέμβριο του 2021.

Αυτό σημαίνει πως στις 7 Νοεμβρίου,  δύο μήνες ακριβώς μετά την ολοκλήρωση της θητείας όλων των οργάνων που είναι  η  7 Σεπτεμβρίου θα ξαναγίνουν οι διαδικασίες που ορίζει ο “Καλλικράτης” για την συγκρότηση οργάνων διοίκησης της Περιφέρειας.

Η δίμηνη αυτή παράταση έχει ως στόχο να εκτιμηθούν και τα νέα δεδομένα και οι ανάγκες που έχουν προκύψει μετά τις πυρκαγιές και την πανδημία για διοικητική αναδιάρθρωση της Περιφερειακής Αρχής πέρα από την καλύτερη εκτίμηση και αξιολόγηση του έργου των αντιπεριφερειαρχών και την αξιοποίησή τους με κύριο στόχο την καλύτερη αποδοτικότητά τους στους τομείς ευθύνης που θα αναλάβουν.