Πρόγραμμα Ιανουαρίου 2022 Ιερού Ναού “Παναγία η Βοήθεια” Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών

Πρόγραμμα Ιανουαρίου 2022 
Ιερού Ναού “Παναγία η Βοήθεια”
Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών

anastasiosk.blogspot.com