Πρόγραμμα Σεπτεμβρίου 2021 Ιερού Ναού “Παναγία η Βοήθεια” Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών

 Πρόγραμμα Σεπτεμβρίου 2021
Ιερού Ναού “Παναγία η Βοήθεια”
 Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών