Πρόσκληση για συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου μέσω τηλεδιάσκεψης

Σας καλούμε να παραστείτε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με την αριθ. 426/13-11-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ, την 19η Ιουλίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00, με τα παρακάτω θέματα:

 

 

1. Έγκριση 4ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Πατρέων, οικον. έτους 2021 (σχετική η αριθ. 518/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής) (εισηγητές: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).

2. Έγκριση πρωτοκόλλου, για την αποζημίωση προβλεπομένων κοινοχρήστων χώρων (δρόμος, μεταξύ των Ο.Τ. Γ88 και Γ89), ιδιοκτησίας κληρονόμων της κας Δημάκου Χρυσούλας του Γεωργίου χα Πυριόχου Παν/τη, βάσει της υπ’ αριθ. 61/2006 Διορθωτικής Πράξης επί της υπ’ αριθ. 4/97 πράξης εφαρμογής, στις περιοχές «Μεταμόρφωση Σωτήρος – Δεμένικα» του Δήμου Πατρέων (σχετική η αριθ. 39/2021 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Μ. Αναστασίου – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).

3. Αποζημίωση προβλεπομένου κοινοχρήστου χώρου (δρόμος, μεταξύ των Ο.Τ. 3174 & 2023), ιδιοκτησίας των κ.κ. Γεωργίου, Δημητρίας & Κων/νας Τριαδά του Σταύρου, Πηνελόπης Σαρηγιάννη και Βασιλικής, Πηνελόπης & Παρασκευής Τριαδά (κληρονόμοι του Εμμανουήλ Τριαδά), σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 5/2007 διορθωτική πράξη επί της υπ’ αριθ. 2/95 πράξης εφαρμογής στην περιοχή «Αρόη – Σαμακιά – Διάκου – Παγώνα – Γηροκομειό» του Δήμου Πατρέων (σχετική η αριθ. 40/2021 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Μ. Αναστασίου – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).

4. Έγκριση διενέργειας Ανοικτού Αρχιτεκτονικού διαγωνισμού δύο σταδίων, για τη μελέτη «Ανέγερση Βρεφονηπιακού Σταθμού, στο ΟΤ 1842, στην περιοχή Αγυιάς του Δήμου Πατρέων» (εισηγητές: Χ. Κορδάς– Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια).

5. Παραχώρηση περιορισμένης και περιοδικής χρήσης Δημοτικών Αθλητικών εγκαταστάσεων, σε ερασιτεχνικούς Αθλητικούς Συλλόγους, για την αγωνιστική περίοδο 2021-2022 (εισηγητές: Π. Πετρόπουλος- Αντ/ρχος, Ι. Κάκκου- Αρμ. Δ/ντρια). ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 16η ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

6. Ίδρυση Τμημάτων Ένταξης σε Σχολικές Μονάδες Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου (εισηγητές: Π. Πετρόπουλος- Αντ/ρχος, Ι. Κάκκου- Αρμ. Δ/ντρια).

7. Έγκριση συμμετοχής στο εγκεκριμένο έργο «City –centered approach to catalyze nature-based solutions through the EU Regenerative Urban Lighthouse for pollution alleviation and regenerative development» Ακρωνύμιο UPSURGE» (εισηγητές: Ν. Ασπράγκαθος –Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).

8. Παραχώρηση εξοπλισμού του έργου re-water στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης- Αποχέτευσης Πάτρας (ΔΕΥΑΠ) (εισηγητές: Ν. Ασπράγκαθος –Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).

9. Έγκριση του από 29-6-2021 πρακτικού, για την εξέταση μη επισκευάσιμου μηχανογραφικού εξοπλισμού (εισηγητές: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).

10. Λήψη σύμφωνης γνώμης ή μη για την κατασκευή ράμπας προσβασιμότητας ΑΜΕΑ στο πεζοδρόμιο της οδού Κορίνθου 251 και Β. Ηπείρου, για τη λειτουργία μονάδας χρόνιας αιμοκάθαρσης (εισηγητές: Χ. Κορδάς– Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος– Αρμ. Δ/ντής).

11. Έγκριση παράτασης του συνολικού χρόνου περαίωσης της μελέτης «Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ)/ Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) Δημοτικής Ενότητας Βραχνεϊκων, Δήμου Πατρέων (εισηγητές: Μ. Αναστασίου- Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).

12. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων και μικρών τεχνικών έργων Ανατολικού και Νοτίου Διαμερίσματος και Δ.Ε. Μεσσάτιδος, Παραλίας, Βραχνεϊκων (2019) (εισηγητές: Χ. Κορδάς– Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος– Αρμ. Δ/ντής).

13. Έγκριση 6ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Ανακατασκευή οδών και Τεχνικών έργων στον Ανατολικό Τομέα του Δήμου Πατρέων (2017)» (εισηγητές: Χ. Κορδάς– Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος– Αρμ. Δ/ντής).

14. Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Ηλεκτροφωτισμός Στοών και τμήματος οδού Κανακάρη» (εισηγητές: Χ. Κορδάς– Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια).

15. Έγκριση 5ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Ανακατασκευή οδών και Τεχνικών Έργων στον Ανατολικό Τομέα του Δήμου Πατρέων» (εισηγητές: Χ. Κορδάς– Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος– Αρμ. Δ/ντής).

16. Ορισμός υπαλλήλου ως υπολόγου- διαχειριστή της πράξης: α) Κέντρο Διημέρευσης- Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔ-ΗΦ), β) Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ)- Οικοτροφείο για άτομα με αυτισμό και Ν.Υ, με κωδ. ΟΠΣ 5034777, στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» (εισηγητές: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).

17. Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση κουφωμάτων Σχολικών Μονάδων 2016» του Δήμου Πατρέων (εισηγητές: Χ. Κορδάς– Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια).

18. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή οδού Λυκοχωρού- Ρωμανού» του Δήμου Πατρέων (εισηγητές: Χ. Κορδάς– Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος– Αρμ. Δ/ντής).

19. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του φυσικού εδάφους του έργου «Ολοκληρωμένη αστική ανάπτυξη Ιστορικού Κέντρου Πάτρας (Διαδρομή 1- Άνω Πόλη)» (εισηγητές: Χ. Κορδάς– Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια).

20. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου «Ανακατασκευή- επισκευή Παιδικών Χαρών (εισηγητές: Χ. Κορδάς– Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια).

21. Συγκρότηση μελών επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου «Συμπληρωματικά έργα διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου Ανοικτού Θεάτρου, στη θέση Ζωϊτάδα Κοινότητας Κρήνης, Δ.Ε. Μεσσάτιδος Δήμου Πατρέων» (εισηγητές: Χ. Κορδάς– Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια).

22. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του φυσικού εδάφους του έργου «Αντιπλημμυρικά έργα- κατασκευή συρματοκιβωτίων και τοίχων αντιστήριξης» (εισηγητές: Χ. Κορδάς– Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος– Αρμ. Δ/ντής).

23. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του φυσικού εδάφους του έργου «Κατασκευή ραμπών καθέλκυσης σκαφών σε επιλεγμένες θέσεις» (εισηγητές: Χ. Κορδάς– Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος– Αρμ. Δ/ντής).

24. Έγκριση Πρακτικών της Συμβιβαστικής Επιτροπής (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Πρόεδρος Επιτροπής).

25. Έγκριση για προικοδότηση άπορων κοριτσιών της περιοχής Πατρών (εισηγητής: κ. Δήμαρχος).

26. Καθορισμός κωδικού του προϋπολογισμού έτους 2021, ως δεκτικού στην έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής (έξοδα συμμετοχής σε εκδηλώσεις- συνέδρια, συναντήσεις 2021) (εισηγητές: Ν. Ασπράγκαθος –Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).

27. Καθορισμός κωδικού του προϋπολογισμού έτους 2021, ως δεκτικού στην έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής (πληρωμή οχήματος στο Τελωνείο) (εισηγητές: Ν. Ασπράγκαθος –Αντ/ρχος, Π. Λέμης Πετρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).

 

 

 

Ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

Παναγιώτης Μελάς