Σαρηγιάννης: Ήπια αύξηση του αριθμού κρουσμάτων – Ποιες περιοχές “ανησυχούν”

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΔΥ, ο αριθμός κρουσμάτων της Τετάρτης ανέρχεται στα 2.338 νέα κρούσματα με τον αντίστοιχο κυλιόμενο μέσο όρο 7 ημερών να διαμορφώνεται στα 2.273. Οι προβλέψεις της υπολογιστικής πλατφόρμας CORE (που λαμβάνουν υπόψη την διασπορά όλων των μεταλλαγμένων στελεχών του SARS-CoV-2) είναι 2.370 (ημερήσια νέα κρούσματα) και 2.250 (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) αντίστοιχα.

Ο αριθμός των τεστ που πραγματοποιήθηκαν ήταν 192.154 και σε συνδυασμό με τον αριθμό των κρουσμάτων, ο δείκτης θετικότητας διαμορφώθηκε στο 1,2 %. Η πραγματοποίηση αριθμού τεστ σε επίπεδα άνω των 50.000 την ημέρα, συντελεί στο να εξάγουμε πιο ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με την πορεία της πανδημίας, αλλά και να εντοπίζονται περισσότεροι ασυμπτωματικοί και προσυμπτωματικοί, συντελώντας στην ανάσχεση πιθανής έξαρσης που θα μπορούσε να συμβεί λόγω της εμφάνισης ολοένα και ταχύτερα μεταδιδόμενων στελεχών, σε συνδυασμό με τα υπάρχοντα ανοίγματα και τις τουριστικές ροές.

Σημαντικοί σύμμαχοι σε αυτή την προσπάθεια αύξησης του αριθμού των τεστ ανίχνευσης του SARS-CoV-2 αποτελούν εκτός από τα rapid test και τα self test, για να καταπολεμηθεί η δυναμική αύξησης της διασποράς στις περιοχές όπου μια τέτοια αύξηση διαφαίνεται από τα μέχρι τώρα δεδομένα και την υπολογιστική πλατφόρμα CORE, αλλά και για να συνεχιστεί η πολύ καλή πορεία στο σύνολο της χώρας.

Ο αριθμός ημερήσιων θανάτων (31) που καταγράφηκε είναι ελαφρώς μειωμένος σε σχέση με την Τρίτη (32). Όπως είχαμε προβλέψει ο κυλιόμενος εβδομαδιαίος μέσος όρος που είναι 31,7 ακολουθεί πλέον την πορεία του αριθμού των ασθενών σε κρίσιμη κατάσταση.

Όσον αφορά στους ασθενείς σε κρίσιμη κατάσταση (διασωληνωμένοι σε ΜΕΘ), ο αριθμός είναι αυξημένος σε σχέση με την Τρίτη (343 από 336). Η καμπύλη εξέλιξης του αριθμού των ασθενών που νοσηλεύονται σε κλίνες ΜΕΘ με βάση τις προσομοιώσεις της πλατφόρμας CORE, παρουσιάζεται στο Σχήμα 1, των ασθενών που νοσηλεύονται σε απλές κλίνες στο Σχήμα 2 (όπου διαφαίνεται πλέον η αναμενόμενη αύξηση στις νοσηλείες), ενώ η εκτίμησή μας για την πορεία των θανάτων ανά ημέρα παρουσιάζεται στο Σχήμα 3.

Σχήμα 1. Αριθμός κρουσμάτων σε κρίσιμη κατάσταση (ΜΕΘ) σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΔΥ και τις προβλέψεις της υπολογιστικής πλατφόρμας CORE.

Σαρηγιάννης

Σχήμα 2. Αριθμός κρουσμάτων σε σοβαρή κατάσταση (νοσηλευόμενοι σε απλές κλίνες) σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΔΥ και τις προβλέψεις της υπολογιστικής πλατφόρμας CORE.

Σχήμα 3. Αριθμός θανάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΔΥ και τις προβλέψεις της υπολογιστικής πλατφόρμας CORE.

Η πορεία της μέσης εβδομαδιαίας τιμής των κρουσμάτων, καθώς και του κυλιόμενου μέσου όρου 7 ημερών του αριθμού των κρουσμάτων ανά 100.000 πληθυσμού, όπως έχουν καταγραφεί από τον ΕΟΔΥ και η αναμενόμενη πορεία τους όπως προδιαγράφεται από την υπολογιστική πλατφόρμα CORE για την Ελληνική επικράτεια μέχρι τις 20 Οκτωβρίου, αποτυπώνονται στο Σχήμα 4.

Σχήμα 4. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στην Ελληνική επικράτεια

Στις επιμέρους περιοχές με υψηλό υγειονομικό κίνδυνο, παρατηρείται μείωση κρουσμάτων στη Θεσσαλονίκη με 382 κρούσματα (439 κρούσματα προχθές), όπως επίσης και στην Αττική, με 562 κρούσματα (602 κρούσματα προχθές). Η Αττική αντιπροσωπεύει περίπου το 24% των κρουσμάτων, και εμφανίζει σχεδόν 47% περισσότερα κρούσματα από τη Θεσσαλονίκη. Η πορεία των κρουσμάτων στην Αττική, παρουσιάζεται στο Σχήμα 5, ενώ η πορεία των κρουσμάτων σε κρίσιμη κατάσταση (διασωληνωμένοι σε ΜΕΘ) παρουσιάζονται στο Σχήμα 6.

Σχήμα 5. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στην Αττική

Σχήμα 6. Αριθμός κρουσμάτων σε κρίσιμη κατάσταση (ΜΕΘ) σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΔΥ και τις προβλέψεις της υπολογιστικής πλατφόρμας CORE στην Αττική

Στη Θεσσαλονίκη η ανοδική πορεία των προηγουμένων ημερών δείχνει σημάδια κάμψης (Σχήμα 7), ενώ η πορεία των κρουσμάτων σε κρίσιμη κατάσταση (διασωληνωμένοι σε ΜΕΘ) στη Θεσσαλονίκη ακολουθεί πλήρως τις προβλέψεις του μοντέλου και παρουσιάζεται στο Σχήμα 8. Πλέον η Θεσσαλονίκη έχει αρκετά υψηλότερο αριθμό νέων κρουσμάτων (κυλιόμενο μέσο όρο 7 ημερών) ανά 100.000 πληθυσμού σε σχέση με την Αθήνα (33 έναντι 13), οπότε υπάρχει δυναμικό ταχύτερα αναπτυσσόμενου κύματος κατά τη Φθινοπωρινή περίοδο με ανάλογη αύξηση στο ΕΣΥ σε ό,τι αφορά στην ανάγκη για κλίνες ΜΕΘ για αντιμετώπιση ασθενών με COVID-19.

Σχήμα 7. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στη Θεσσαλονίκη

Σχήμα 8. Αριθμός κρουσμάτων σε κρίσιμη κατάσταση (ΜΕΘ) σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΔΥ και τις προβλέψεις της υπολογιστικής πλατφόρμας CORE στη Θεσσαλονίκη

Όσον αφορά στη Θεσσαλία, μειωμένος αριθμός κρουσμάτων σε σχέση με τη Τρίτη παρατηρήθηκε στη Λάρισα με 157 κρούσματα και συνεχίζει η ανοδική πορεία (Σχήμα 9) ξεπερνώντας ακόμη και τις προβλέψεις του μοντέλου CORE για την περιοχή, όπως και στη Μαγνησία με 98 κρούσματα (Σχήμα 10). Στην Καρδίτσα όπου εντοπίστηκαν 14 κρούσματα (Σχήμα 11), η πορεία της πανδημίας πέρασε σε αποκλιμάκωση, αλλά συνεχίζει να παραμένει πάνω από το όριο χαρακτηρισμού ως περιοχή ανησυχίας, ενώ στα Τρίκαλα όπου εντοπίστηκαν 36 κρούσματα, παρατηρούνται σταθεροποιητικές τάσεις (Σχήμα 12).

Σχήμα 9. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στη Λάρισα

Σχήμα 10. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στη Μαγνησία

Σχήμα 11. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στην Καρδίτσα

Σχήμα 12. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στα Τρίκαλα

Στην Αχαΐα, παρουσιάζεται μικρότερος αριθμός κρουσμάτων σε σχέση με τη Τρίτη με 53 κρούσματα (Σχήμα 13), και παρατηρείται αναστροφή της πορείας αποκλιμάκωσης, η οποία την έχει φέρει μόλις πάνω από το όριο χαρακτηρισμού ως περιοχή ανησυχίας. Στη Λακωνία εντοπίστηκαν 8 κρούσματα και η έντονα ανοδική τάση επανέρχεται σε αποκλιμάκωση, οπότε και βρέθηκε υπό του ορίου χαρακτηρισμού ως περιοχή ανησυχίας (Σχήμα 15). Μικρότερος αριθμός κρουσμάτων σε σχέση με προχθές παρουσιάστηκε στην Αργολίδα όπου εντοπίστηκαν 6 κρούσματα (Σχήμα 16) και η πολύ ισχυρή ανοδική τάση, συνεχίζει σταθεροποιημένη με έντονες πλέον διακυμάνσεις, ενώ η περιοχή συνεχίζει να βρίσκεται πολύ πάνω από το όριο του χαρακτηρισμού ως περιοχή ανησυχίας. Στην Αρκαδία, όπου εντοπίσθηκαν 18 κρούσματα, παραμένει πάνω από το όριο χαρακτηρισμού ως περιοχή ανησυχίας, και έχει διαμορφωθεί εκ νέου ανοδική τάση (Σχήμα 14). Όσον αφορά άλλες περιοχές της Πελοποννήσου, μικρότερος αριθμός κρουσμάτων σε σχέση με τη Τρίτη εμφανίζεται στη Μεσσηνία όπου εντοπίστηκαν 52 κρούσματα (Σχήμα 17), η οποία συνεχίζει να βρίσκεται πάνω από το όριο χαρακτηρισμού ως περιοχή ανησυχίας, και πέρασε ξανά σε ανοδική τάση. Στην Ηλεία, όπου εντοπίστηκαν 11 κρούσματα, πλέον βρίσκεται κάτω από το όριο χαρακτηρισμού ως περιοχή ανησυχίας και έχει επέλθει σταθεροποίηση (Σχήμα 18). Στην Κορινθία εντοπίστηκαν 18 κρούσματα (Σχήμα 19), παρατηρείται πάλι ανοδική διακύμανση που τη έχει επαναφέρει στο όριο χαρακτηρισμού ως κόκκινη περιοχή.

Σχήμα 13. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στην Αχαΐα

Σχήμα 14. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στη Λακωνία

Σχήμα 15. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στην Αργολίδα

Σχήμα 16. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στην Αρκαδία

Σχήμα 17. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στη Μεσσηνία

Σχήμα 18. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στην Ηλεία

Σχήμα 19. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στην Κορινθία

Στην Αιτωλοακαρνανία όπου εντοπίσθηκαν 25 κρούσματα παρατηρείται μικρότερος αριθμός κρουσμάτων σε σχέση με τη Τρίτη (40 κρούσματα) (Σχήμα 20), και ενώ πλησίαζε στο να βρεθεί υπό του ορίου της περιοχής ανησυχίας, η αποκλιμάκωση έχει αναστραφεί προσωρινά. Στην Εύβοια, με 21 κρούσματα, παρατηρείται μεγαλύτερος αριθμός κρουσμάτων σε σχέση με προχθές (Σχήμα 21), και η πιο πρόσφατη ανοδική πορεία την έχει επαναφέρει άνω του ορίου χαρακτηρισμού ως περιοχή ανησυχίας. Μικρότερο αριθμό κρουσμάτων είχαμε στη Βοιωτία όπου εντοπίστηκαν 26 κρούσματα (Σχήμα 22), είναι σε σταθεροποίηση, και εξακολουθεί να βρίσκεται πάνω από το όριο χαρακτηρισμού ως περιοχή ανησυχίας. Μικρότερος σε σχέση με τη Τρίτη ήταν ο αριθμός των κρουσμάτων στη Φθιώτιδα όπου εντοπίσθηκαν 26 κρούσματα, συνεχίζει να βρίσκεται πάνω από το όριο της περιοχής ανησυχίας, και το ανοδικό κύμα δείχνει να κάμπτεται (Σχήμα 24). Στην Ευρυτανία εντοπίστηκαν 3 νέα κρούσματα, και έχει περάσει ξανά πάνω από το ορίου ανησυχίας (Σχήμα 25),  ενώ στη Φωκίδα δεν εντοπίστηκαν νέα κρούσματα σήμερα (Σχήμα 23).

Σχήμα 20. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στην Αιτωλοακαρνανία

Σχήμα 21. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στην Εύβοια

Σχήμα 22. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στη Βοιωτία

Σχήμα 23. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στη Φωκίδα

Σχήμα 24. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στη Φθιώτιδα

Σχήμα 25. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στη Ευρυτανία

Αναφορικά με τις περιοχές της Ηπείρου, μειωμένος σε σχέση με τη Τρίτη ήταν ο αριθμός των κρουσμάτων στα Ιωάννινα με 27 κρούσματα (Σχήμα 26), όπου η ανοδική διακύμανση δείχνει να κάμπτεται. Στη Θεσπρωτία (Σχήμα 27) όπου εντοπίστηκαν 2 κρούσματα, παρατηρείται μικρότερος αριθμός σε σχέση με προχθές, και έχει περιέλθει ξανά σε αποκλιμάκωση, οπότε και βρίσκεται κάτω από το όριο της περιοχής ανησυχίας. Στην Άρτα όπου δεν εντοπίστηκαν νέα κρούσματα, παρατηρείται ανοδική διακύμανση, αλλά συνεχίζει να βρίσκεται κάτω από το όριο χαρακτηρισμού ως περιοχή ανησυχίας (Σχήμα 28). Στην Πρέβεζα, επίσης δεν εντοπίστηκαν νέα κρούσματα, η περιοχή βρίσκεται ήδη κάτω από το όριο χαρακτηρισμού ως περιοχή ανησυχίας και συνεχίζει η πτωτική πορεία (Σχήμα 29).

Σχήμα 26. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στα Ιωάννινα

Σχήμα 27. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στη Θεσπρωτία

Σχήμα 28. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στην Άρτα

Σχήμα 29. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στην Πρέβεζα

Όσον αφορά στις πόλεις της Βορείου Ελλάδας, παρατηρήθηκε αύξηση κρουσμάτων στη Φλώρινα με 10 κρούσματα (Σχήμα 33) και στην Ημαθία με 92 κρούσματα (Σχήμα 30). Αντίθετα, μείωση κρουσμάτων παρατηρήθηκε στο Κιλκίς με 36 κρούσματα (Σχήμα 35), στις Σέρρες με 39 κρούσματα (Σχήμα 39), στην Πέλλα με 65 κρούσματα (Σχήμα 31), στην Πιερία με 54 κρούσματα (Σχήμα 37), στη Χαλκιδική με 24 κρούσματα (Σχήμα 41), στην Καστοριά με 8 κρούσματα (Σχήμα 40) και στα Γρεβενά εντοπίστηκαν 1 κρούσματα (Σχήμα 38). Όσον αφορά τα τουριστικά θέρετρα, ανησυχία υπάρχει για την Πιερία και σε μικρότερο βαθμό την Καβάλα, ενώ όσον αφορά άλλες περιοχές, ανησυχία υπάρχει κυρίως για τις Σέρρες, την Ημαθία, τη Δράμα, την Κοζάνη, την Πέλλα, το Κιλκίς, τα Γρεβενά, και τη Φλώρινα.

Σχήμα 30. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στην Ημαθία

Σχήμα 31. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στην Πέλλα

Σχήμα 32. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στην Κοζάνη

Σχήμα 33. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στη Φλώρινα

Σχήμα 34. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στη Δράμα

Σχήμα 35. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στο Κιλκίς

Σχήμα 36. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στην Καβάλα

Σχήμα 37. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στην Πιερία

Σχήμα 38. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στα Γρεβενά

Σχήμα 39. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στις Σέρρες

Σχήμα 40. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στην Καστοριά

Σχήμα 41. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στη Χαλκιδική

Όσον αφορά στη Θράκη, στη Ροδόπη εντοπίστηκαν 25 κρούσματα (Σχήμα 42), παρατηρείται μείωση του αριθμού των κρουσμάτων, βρίσκεται εδώ και μέρες πάνω από το όριο ανησυχίας και η ανοδική πορεία συνεχίζει αλλά με διακυμάνσεις. Στην Ξάνθη, στην οποία εντοπίστηκαν 45 κρούσματα (Σχήμα 33) παρατηρείται αύξηση των κρουσμάτων, και παρατηρείται ανοδική διακύμανση της πορείας αποκλιμάκωσης. Στον Έβρο εντοπίσθηκαν 36 κρούσματα (Σχήμα 44), και έχει επανέλθει σε ανοδική πορεία.

Σχήμα 42. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στη Ροδόπη

Σχήμα 43. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στην Ξάνθη

Σχήμα 44. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στον Έβρο

Στο Ηράκλειο, όπου εντοπίστηκαν 34 κρούσματα, παρατηρείται αυξημένος αριθμός σε σχέση με τη Τρίτη. Το ανοδικό κύμα που είχε διαμορφωθεί, έχει πλέον αποκλιμακωθεί, ως αποτέλεσμα των περιοριστικών μέτρων που έχουν επιβληθεί (Σχήμα 45), αν και διαμορφώνονται σταθεροποιητικές τάσεις. Στα Χανιά με 11 κρούσματα (Σχήμα 46) έχουμε μικρότερο αριθμό κρουσμάτων σε σχέση με προχθές και η έντονα ανοδική πορεία, βρίσκεται σε αποκλιμάκωση, παρά τη διακύμανση των τελευταίων ημερών, οπότε και έχουν φθάσει ξανά στο όριο αποχαρακτηρισμού ως περιοχής ανησυχίας. Μικρότερος αριθμός κρουσμάτων παρατηρείται στο Ρέθυμνο με 2 κρούσματα, όπου παρατηρήθηκε ένα πολύ έντονα ανοδικό κύμα (Σχήμα 47), το οποίο είναι ήδη 6 φορές ψηλότερο από το 3ο κύμα, αποκλιμακώθηκε ισχυρά και βρίσκεται μόλις κάτω από το όριο χαρακτηρισμού ως περιοχής ανησυχίας. Στο Λασίθι παρατηρείται μικρότερος αριθμός κρουσμάτων σε σχέση με προχθές, καθώς εντοπίστηκαν 7 κρούσματα (Σχήμα 48), και η ανοδική πορεία δείχνει να επιβραδύνεται. Αξίζει να σημειωθεί ότι και οι υπόλοιπες περιοχές της Κρήτης (πέρα του Ρεθύμνου) βρίσκονται στο όριο της περιοχής ανησυχίας, και αναμένεται να βρεθούν κάτω από αυτό στις επόμενες ημέρες.

Σχήμα 45. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στο Ηράκλειο

Σχήμα 46. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στα Χανιά

Σχήμα 47. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στο Ρέθυμνο

Σχήμα 48. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στο Λασίθι

Στη Λέσβο, εντοπίστηκαν 7 νέα κρούσματα (Σχήμα 49) και συνεχίζει να βρίσκεται κάτω από το όριο της περιοχής ανησυχίας, παρά την ανοδική διακύμανση που παρατηρείται. Στην Κέρκυρα, εντοπίστηκαν 24 κρούσματα (Σχήμα 50) και παρατηρείται ίδιος αριθμός κρουσμάτων σε σχέση με προχθές, όμως η περιφερειακή ενότητα βρίσκεται αρκετά πάνω από το όριο χαρακτηρισμού ως περιοχή ανησυχίας, και πλέον έχει περιέλθει σε αποκλιμάκωση. Στη Χίο όπου εντοπίστηκαν 3 νέα κρούσματα παρατηρείται αναστροφή της πορείας αποκλιμάκωσης, αλλά παραμένει υπό του ορίου περιοχής ανησυχίας (Σχήμα 51). Στη Θάσο, όπου εντοπίστηκαν 2 νέα κρούσματα, είχε διαμορφωθεί έντονο ανοδικό κύμα που κάμπτεται, αλλά συνεχίζει να βρίσκεται πάνω από το όριο χαρακτηρισμού ως περιοχή ανησυχίας (Σχήμα 52). Στην Πάρο εντοπίστηκαν 3 νέα κρούσματα (Σχήμα 53) και η συνολική πορεία αποκλιμάκωσης παρουσίασε αναστροφή, οπότε  και πέρασε ξανά πάνω από το όριο χαρακτηρισμού ως περιοχή ανησυχίας. Στην Μύκονο εντοπίστηκαν 4 νέα κρούσματα (Σχήμα 55), και πλέον διαμορφώνεται πτωτική τάση, ενώ στη Σαντορίνη που εντοπίστηκαν 6 νέα κρούσματα, έχει επανέλθει σε πτωτική πορεία (Σχήμα 56). Στην Ζάκυνθο εντοπίστηκαν 11 κρούσματα και η ισχυρή αποκλιμάκωση έχει αναστραφεί (Σχήμα 54), ενώ στη Ρόδο όπου εντοπίστηκαν 11 κρούσματα (Σχήμα 57), η έντονα ανοδική πορεία ενώ είχε περάσει σε ισχυρή αποκλιμάκωση, πέρασε μια ανοδική διακύμανση που πλέον αποκλιμακώνεται.

Σχήμα 49. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στη Λέσβο

Σχήμα 50. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στην Κέρκυρα

Σχήμα 51. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στη Χίο

Σχήμα 52. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στην Θάσο

Σχήμα 53. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στην Πάρο

Σχήμα 54. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στη Ζάκυνθο

Σχήμα 55. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στη Μύκονο

Σχήμα 56. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στην Σαντορίνη

Σχήμα 57. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στην Ρόδο 

Συμπεράσματα: Με βάση τα αποτελέσματα, σε σχέση με τη Τρίτη, έχουμε ελαφρά αριθμό ασθενών σε κρίσιμη κατάσταση (διασωληνωμένοι σε ΜΕΘ), και οριακή μείωση του αριθμού των θανάτων. Σε πανελλαδικό επίπεδο ο κυλιόμενος εβδομαδιαίος μέσος όρος του δείκτη θετικότητας διαμορφώθηκε στο 1,5% (η ημερήσια τιμή είναι 1,2 %) ενώ ο κυλιόμενος εβδομαδιαίος μέσος όρος του πραγματικού αριθμού αναπαραγωγής Rt (δηλαδή ο αριθμός των ατόμων που ένας φορέας μπορεί να επιμολύνει) μειώθηκε ελαφρά στο 1,04 (Rt πάνω από τη μονάδα υποδηλώνει καθαρή αύξηση της διασποράς του ιού στην κοινότητα).

Συνολικά η κυμαινόμενη τάση των τελευταίων ημερών αντικατοπτρίζεται και από τον ημερήσιο αριθμό των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών), ο οποίος είναι ξανά πάνω από τα 2200 (2273). Γενικά την τελευταία εβδομάδα υπάρχει μια ήπια αύξηση του αριθμού κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) από τα 2200 στα 2300 την ημέρα.

Σχήμα 58. Συγκριτικά αποτελέσματα της επιδημιολογικής εικόνας της σημερινής Τετάρτη (13/10/2021) σε σχέση με την προηγούμενη (06/10/2021)

Η επιδημιολογική εικόνα σε σχέση με το προηγούμενη Τετάρτη, παρουσιάζεται στα συγκριτικά συγκεντρωτικά αποτελέσματα που δίνονται στο Σχήμα 58.

Όσον αφορά επιμέρους περιοχές, παραμένουν ακόμα πάνω από το όριο χαρακτηρισμού ως περιοχές ανησυχίας, η Αττική, η Θεσσαλονίκη η Λάρισα, η Καρδίτσα, τα Τρίκαλα, η Αχαΐα, η Αργολίδα, η Μεσσηνία, η Ευρυτανία, η Αιτωλοακαρνανία, η Βοιωτία, η Εύβοια, η Φθιώτιδα,  τα Ιωάννινα, η Κοζάνη, η Ημαθία, η Πέλλα, το Κιλκίς, η Καβάλα, η Καστοριά, η Φλώρινα, η Πέλλα, τα Γρεβενά, η Δράμα, οι Σέρρες, η Χαλκιδική, η Πιερία, η Ροδόπη, η Ξάνθη, ο Έβρος, το Ηράκλειο, τα Χανιά, το Ρέθυμνο, το Λασίθι, η Κέρκυρα, η Θάσος, η Ζάκυνθος, η Μύκονος, η Πάρος, η Σαντορίνη, και η Ρόδος. Η συγκεντρωτική εικόνα των επιμέρους περιοχών παρουσιάζεται στο Σχήμα 59.

Σχήμα 59. Συγκεντρωτική εικόνα των νέων κρουσμάτων ανά 100.000 κατοίκους (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) των επιμέρους περιοχών 

Στην Πελοπόννησο, έντονη ανοδική τάση έχει η Αρκαδία, και σε μικρότερο βαθμό η Μεσσηνία, ενώ προβληματίζει η αναστροφή της αποκλιμάκωσης στην Αχαΐα, όπως και της Εύβοιας στη Στερεά Ελλάδα. Στην ηπειρωτική και Βόρειο Ελλάδα, ισχυρή ανοδική τάση έχουν οι Σέρρες, η Πιερία, τα Γρεβενά, η Ημαθία και ο Έβρος, ακολουθούμενες από την Πέλλα και τη Δράμα, την Καβάλα και τη Ροδόπη.

Στην Θεσσαλία, παραμένουν σε υψηλά επίπεδα διασποράς και με έντονα ανοδική τάση η Λάρισα και η Μαγνησία. Σε αυτές τις περιοχές (και ιδιαίτερα σε αυτές που εμφανίζουν έντονη ανοδική πορεία) συνιστούμε κινητοποίηση κλιμακίων του ΕΟΔΥ για αυξημένους ελέγχους με rapid test και καλή ιχνηλάτηση επαφών των θετικών περιπτώσεων και λήψη ή επιμήκυνση της ισχύος περιοριστικών της διασποράς μέτρων. Προσοχή χρειάζεται ξανά στην Αττική, αλλά κυρίως στη Θεσσαλονίκη.