Σημαντική μείωση της ανεργίας σε Αχαΐα, Ηλεία και Αιτωλοακαρνανία

Σημαντική μείωση της καταγεγραμμένης ανεργίας, στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, αποτυπώνονται στα στατιστικά στοιχεία που δημοσιοποιεί κάθε μήνα ο ΟΑΕΔ. Συγκεκριμένα στην περιοχή καταγράφηκαν για τον μήνα Ιούνιο 68.860 άνεργοι αναζητούντες εργασία.
Ο αριθμός δείχνει μεγάλη μείωση σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2020, όταν σε αναζήτηση εργασίας βρίσκονταν 77.987 επιδοτούμενοι και μη άνεργοι. Δηλαδή καταγράφεται μια μείωση 9.000 ανέργων ή 12,55%.
Η μείωση θεωρείται μεγάλη δεδομένων των συνθηκών, καθώς τον μήνα Ιούνιο η Ελλάδα και η περιοχή έβγαιναν σταδιακά από ένα παρατεταμένο λοκντάουν, το οποίο καθήλωσε κατά κύριο λόγο την εστίαση και τα καταλύματα, που απορροφούν μεγάλο αριθμό απασχολούμενων. Κατά συνέπεια συνδέεται με την επανεκκίνηση της οικονομίας.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η μείωση του Ιουνίου, δεν είναι ευκαιριακή, αλλά διαδέχεται και τον Μάιο σε ποσοστό 3,25% ή κατά 2412 ανέργους λιγότερους.

Η ΕΛΣΤΑΤ
Εξάλλου, χθες δημοσιοποίησε στοιχεία για την ανεργία και η ΕΛΣΤΑΤ. Σύμφωνα με την υπηρεσία, το ποσοστό ανεργίας στη χώρα, φέτος τον Ιούνιο, διαμορφώθηκε στο 15%, έναντι του διορθωμένου προς τα άνω 17,8% τον Ιούνιο του 2020 πέρυσι και του διορθωμένου προς τα κάτω 15,8% τον Μάιο 2021.
Σύμφωνα με την έρευνα εργατικού δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ, οι άνεργοι ανήλθαν σε 700.990 άτομα, σημειώνοντας μείωση κατά 123.187 άτομα σε σχέση με τον Ιούνιο 2020 (14,9%) και κατά 32.189 άτομα σε σχέση με τον Μάιο 2021 (4,4%).
Οι απασχολούμενοι ανήλθαν σε 3.981.468 άτομα, σημειώνοντας αύξηση κατά 181.470 άτομα σε σχέση με τον Ιούνιο 2020 (4,8%) και κατά 64.281 άτομα σε σχέση με τον Μάιο 2021 (1,6%).
Τα άτομα που δεν περιλαμβάνονται στο εργατικό δυναμικό ή «άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού» (τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία) ανήλθαν σε 3.181.032, σημειώνοντας μείωση κατά 89.872 άτομα σε σχέση με τον Ιούνιο 2020 (2,7%) και κατά 33.431 άτομα σε σχέση με τον Μάιο 2021 (1%).
Στις γυναίκες, το ποσοστό ανεργίας (18,9% τον Ιούνιο 2021 από 20,6% τον Ιούνιο 2020) παραμένει σημαντικά υψηλότερο από εκείνο στους άντρες (11,8% από 15,6%).