Στην Πάτρα στέλεχος της νέας ΟΜΙΚΡΟΝ

Στην Αχαΐα εντοπίστηκε ένα από τα πενήντα κρούσματα της «Ομικρον» που αφορούσαν στο στέλεχος ΒΑ.2. και κατεγράφησαν στη χώρα μας από το Eθνικό Δίκτυο Γονιδιωματικής Επιτήρησης του κορονοϊού.

 

Συνολικά έγινε γονιδιωματική ανάλυση σε 975 δείγματα που έχουν επιλεγεί τυχαιοποιημένα ή στοχευμένα και αφορούσαν στην περίοδο 17 Ιανουαρίου έως 16 Φεβρουαρίου. Από αυτά τα 50 αφορούσαν το νέο στέλεχος της «Ομικρον».