Συμβουλευτική Υποστήριξη στους πυρόπληκτους από κοινωνικούς λειτουργούς του Δήμου Αιγιαλείας

Από το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Αιγιαλείας ανακοινώνεται πως θα παρασχεθεί Συμβουλευτική́ υποστήριξη από́ κοινωνικούς λειτουργούς, καθημερινά από́ τις 8.00 τις 14:00 στο Κοινοτικό Γραφείο Ζήριας για τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας.

Πληροφορίες στα τηλ. 26910-26136 (εργάσιμες ημέρες και ώρες).