ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ: Παρατείνεται για άλλους δύο μήνες το πρόγραμμα

Για άλλους δύο μήνες παρατείνεται το πρόγραμμα ενίσχυσης απασχόλησης  ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ. Όπως είπε ο  υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας στο forum του ΟΤ, το πρόγραμμα  ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ  παρατείνεται για Απρίλιο και Μάιο.
Υπενθυμίζεται ότι το πρόγραμμα θα έληγε στις  31 Μαρτίου 2022. Για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2022, στο πρόγραμμα  «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» εντάχθηκαν οι εργαζόμενοι που  είχαν εξαρτημένη σχέση εργασίας, πλήρους απασχόλησης κατά την 31η Οκτωβρίου 2021 (τα στοιχεία των οποίων αντλούνταν  από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ) σε επιχειρήσεις που πληρούσαν  τα οικονομικά στοιχεία που ορίζονταν στην απόφαση, τα οποία ήταν ίδια με αυτά που ίσχυαν για την περίοδο Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2021.

ΣΥΝ -ΕΡΓΑΣΙΑ: Πώς λειτουργεί το πρόγραμμα

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Αναφορικά με τον τρόπο λειτουργίας του προγράμματος, υπενθυμίζεται ότι ο εργοδότης μπορεί να περιορίσει το χρόνο εργαζομένου πλήρους απασχόλησης έως και 50%, χωρίς μεταβολή της σχέσεως εργασίας. Για το χρόνο που δεν εργάζεται ο εργαζόμενος, ο κρατικός προϋπολογισμός ενισχύει τον ίδιο τον εργαζόμενο, καλύπτοντας το 60% της αμοιβής (μέχρι ενός συγκεκριμένου ύψους) που αντιστοιχεί στο διάστημα αυτό. Για όσο διάστημα ο εργαζόμενος είναι ενταγμένος στο πρόγραμμα «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», ο εργοδότης δεν επιτρέπεται να προβεί σε καταγγελία της σύμβασης εργασίας.