ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ

Συνεδριάζει, μέσω τηλεδιάσκεψης, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πατρέων,, σύμφωνα με τις αριθ. 426/13-11-2020, 643/69472/24-09-2021 εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ και την Δ1α/Γ.Π.οικ.72486/19-11-2021 (ΦΕΚ 5401/20-11-2021 τεύχος Β΄) ΚΥΑ., την 7η Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. για την εξέταση των παρακάτω θεμάτων:

 

1. Ανάκληση άδειας λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος μετά από αίτηση των ενδιαφερόμενων καταστηματαρχών (Β. Κούσουλα, Αικ. Λυμπέρη) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντιδήμαρχος, Βασίλειος Τσιγάρας – Αρμόδιος Διευθυντής).

 

2. Ανάκληση άδειας λειτουργίας Καταστήματος «ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ» επί της οδού Δωδώνης αρ. 2 στην Πάτρα (Κ. Γκολφινόπουλος) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντιδήμαρχος, Βασίλειος Τσιγάρας – Αρμόδιος Διευθυντής).

 

3. Γνωμοδότηση για έγκριση διατήρησης λειτουργίας και έκδοση κανονισμού παραδοσιακών εμποροπανηγύρεων (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντιδήμαρχος, Βασίλειος Τσιγάρας – Αρμόδιος Διευθυντής).

 

4. Έγκριση πρωτοκόλλου για την αποζημίωση των ρυμοτομούμενων ιδιοκτησιών του κ. Σπυρίδωνα Βλάχου που βρίσκονται εντός κοινόχρηστου χώρου μεταξύ των Ο.Τ. 446,445,451,450 και 448 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Πατρών (Παλαιό Σχέδιο στην περιοχή Παντοκράτορος (εισηγητής: Μ. Αναστασίου – Αντιδήμαρχος, Βασίλειος Σταμόπουλος – Αρμόδιος Διευθυντής).

 

5. Έγκριση πρωτοκόλλου για την αποζημίωση της ρυμοτομούμενης ιδιοκτησίαςτων α) κ. Ανδριάνας Παπαδημητροπούλου, β) κ. Ευαγγελίας Σακελλαριάδη και γ) κ. Σπυριδούλας Λέκκου που βρίσκεται εντός κοινόχρηστου χώρου μεταξύ των Ο.Τ. 446, 445, 451, 450 και 448 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Πατρών (Παλαιό Σχέδιο) στην περιοχή Παντοκράτορος (εισηγητής: Μ. Αναστασίου – Αντιδήμαρχος, Βασίλειος Σταμόπουλος – Αρμόδιος Διευθυντής).

 

6. 1) Κήρυξη συμπληρωματικής αναγκαστικής απαλλοτρίωσης σε τρεις (3) ιδιοκτησίες για την διαπλάτυνση της οδού Μεγάλου Σπηλαίου από την είσοδο του Β΄ Δημοτικού Νεκροταφείου Πατρών έως την οδό 25η Μαρτίου από τον Κ.Α. 40-7111.00004 (ΣΑΤΑ – ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ) των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2021.

2) Διόρθωση ως προς το εμβαδόν των ρυμοτομούμενων εδαφικών τμημάτων και των επικειμένων που αναφέρονται στην υπ’ αριθ. 42/20-02-2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που κήρυξε την αναγκαστική εκτός σχεδίου πόλεως απαλλοτρίωση για την διαπλάτυνση της οδού Μεγάλου Σπηλαίου από την είσοδο του Β΄ Δημοτικού Νεκροταφείου Πατρών έως την οδό 25η Μαρτίου (εισηγητής: Μ. Αναστασίου – Αντιδήμαρχος, Βασίλειος Σταμόπουλος – Αρμόδιος Διευθυντής).

 

7) Διατύπωση άποψης επί της μελέτης οριοθέτησης τμήματος του χειμάρρου «Σχιώτες» στην Τοπική Κοινότητα Αραχωβιτίκων της Δημοτικής Ενότητας Ρίου του Δήμου Πατρέων και σε μήκος περίπου 250 μ. (θέση πλησίον της ιδιοκτησίας Ιωάννου Τσώνου) (εισηγητής: Μ. Αναστασίου – Αντιδήμαρχος, Βασίλειος Σταμόπουλος – Αρμόδιος Διευθυντής).

 

8) Έγκριση ή μη κοπής δένδρου (γιακαράντα) που φύεται στην οδό Καζαντζάκη αρ.1 στην περιοχή Αγυιάς (εισηγητής: Α. Αθανασόπουλος – Αντιδήμαρχος, Π. Κωστόπουλος – Αρμόδιος Διευθυντής).

 

9) Έγκριση ή μη κοπής δένδρων (μουριές) στην οδό Ακρωτηρίου αρ. 6 του Νοτίου Διαμερίσματος του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Α. Αθανασόπουλος – Αντιδήμαρχος, Π. Κωστόπουλος – Αρμόδιος Διευθυντής).

 

10) Έγκριση ή μη κοπής δένδρου (αείλανθος) σε κοινόχρηστο χώρο στη συμβολή των οδών Αμερικής και Ζολώτα στην Τερψιθέα Πατρών (εισηγητής: Α. Αθανασόπουλος – Αντιδήμαρχος, Π. Κωστόπουλος – Αρμόδιος Διευθυντής).

Ο Πρόεδρος της

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Μιχαήλ Αναστασίου