Τα καμένα της Αρχαίας Ολυμπίας

Χαρτογράφηση της καμένης έκτασης στην Αρχαία_Ολυμπία, με βάση τα χτεσινά δορυφορικά δεδομένα, από το Copernicus EU