Το Δικαστικό Συμβούλιο θα αποφασίσει για το πώς θα καταθέσουν οι κουκουλοφόροι μάρτυρες «Κελέση» και «Σαράφης»

Το ανανεωμένο Δικαστικό Συμβούλιο του Ειδικού Δικαστηρίου (περί ευθύνης υπουργών) θα αποφανθεί τελικά για το εάν οι προστατευόμενοι μάρτυρες «Αικατερίνη Κελέση» και «Μάξιμος Σαράφης» να καταθέσουν ενώπιον της ανακρίτριας στην υπόθεση της Novartis Κωνσταντίνα Αλεβιζοπούλου χωρίς κουκούλες ή όχι.

Χθες στο Δικαστικό Συμβούλιο η αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Βασιλική Θεοδώρου, η οποία αποχώρησε χθες από το σώμα λόγω συμπλήρωσης του ανωτάτου ορίου, εισηγήθηκε οι προστατευόμενοι μάρτυρες να καταθέσουν σύμφωνα με τα στοιχεία των ταυτοτήτων τους και όχι με κωδική ονομασία. Παράλληλα, η κυρία Θεοδώρου αμφισβητεί ευθέως τον τρόπο με το οποίο οι δύο αυτοί μάρτυρες τέθηκαν σε καθεστώς προστασίας για την κύρια και βασική υπόθεσης της Novartis.

Το Δικαστικό συμβούλιο ανανεώθηκε, μετά από κλήρωση που έγινε από την Βουλή με τρία νέα μέλη, μετά την συνταξιοδότηση αντίστοιχων δικαστών. Έτσι, νέα εισαγγελέας είναι πλέον η Ελένη Μετσοβίτου –Φλουρή, τακτικό μέλος είναι ο Γρηγόρης Κουστοκώστας και αναπληρωματικό μέλος η Πελαγία Ακάσογλου.

Όπως είναι γνωστό, είχε ανακύψει διαφωνία μεταξύ των κυριών Θεοδώρου και Αλεβιζόπούλου για τον τρόπο κατάθεσης των δυο προστατευομένων κουκουλοφόρων μαρτύρων. Υπενθυμίζεται ότι ο Νίκος Μανιαδάκης, ο οποίος ήταν ο τρίτος κουκουλοφόρος μάρτυρες, έχει χάσει την ιδιότητα του προστατευόμενου μάρτυρα.

Επίσης, όπως έλεγαν αντεισαγγελείς του Αρείου Πάγου, στην εισαγγελέα κυρία θεοδώρου είχε διαβαστεί έγγραφο του αναπληρωματικού μέλους του Δικαστικού Συμβουλίου Παρασκευής Καλαντζή, η οποία απεχώρησε χθες λόγω συμπληρώσεως του ορίου ηλικίας, με το οποίο έθετε το ερώτημα γιατί η κυρία θεοδώρου καθυστερούσε να καταθέσει την πρότασή της στο Δικαστικό Συμβούλιο, επί της διαφωνίας η οποία είχε ανακύψει ως προς τους προστατευόμενους μάρτυρες..

Από την πλευρά της η κυρία Θεοδώρου έθεσε στο αρχείο το έγγραφο αυτό ως μη σύννομο το έγγραφο αυτό. Συνάδελφοι της κυρίας Θεοδώρου χαρακτήριζαν την ενέργεια αυτή της κυρίας Καλαντζή, ως προσπάθεια παρέμβασης το έργο της εισαγγελικής λειτουργού.

Χθες, η κυρία Θεοδώρου κατέθεσε στο Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου την 46 σελίδων πρόταση της, με την οποία ζητά οι δύο προστατευόμενοι μάρτυρες με τις κωδικές ονομασίες “Αικατερίνη Κελέση” και “Μάξιμος Σαράφης” να εξεταστούν ενώπιον της ανακρίτριας με τα πραγματικά στοιχεία ταυτότητας, δηλαδή χωρίς κουκούλες “για την αναζήτηση της ουσιαστικής αλήθειας στην υπόθεση του πρώην αναπληρωτή υπουργού Δικαιοσύνης Δημήτρη Παπαγγελόπουλου και των λοιπών”.

Στην εισαγγελική πρόταση αναπτύσσονται εκτενώς με σειρά νομικών επιχειρημάτων, για το γιατί δεν πρέπει οι επίμαχοί μάρτυρες να εξεταστούν υπό καθεστώς προστασίας από την ανακρίτρια του Ειδικού Δικαστηρίου, όπως έγινε στην κύρια υπόθεση της Novartis. Κατά την κυρία Θεοδώρου, αυτό πρέπει να γίνει γιατί μεταξύ των δύο υποθέσεων (κύρια υπόθεση της Novartis και υπόθεση με κεντρικό πρόσωπο τον πρώην αναπληρωτή υπουργό Δικαιοσύνης Δημήτρη Παπαγγελοπουλο και των λοιπών) δεν υπάρχει καμία συνάφεια, ούτε σε νομικό ούτε σε ουσιαστικό επίπεδο.

Υπογραμμίζει, χαρακτηριστικά η εισαγγελέας, ότι τα περί ουσιαστικής συνάφειας των δύο αυτών υποθέσεων αποτελούν “εφεύρημα και αυθαίρετη νομική κατασκευή”.

«Καθίσταται πρόδηλο, τονίζεται στην εισαγγελική πρόταση, ότι οι δύο αυτές δικογραφίες είναι άσχετες μεταξύ τους ως εκ τούτου η προστασία που απολαμβάνουν οι δύο μάρτυρες στη δικογραφία που σχηματίστηκε για την κύρια υπόθεση Novartis δεν μπορεί να ισχύσει και για την υπόθεση που ερευνάται από την ανακρίτρια του Ειδικού Δικαστηρίου με βάση τη δίωξη που άσκησε η Ολομέλεια της Βουλής”.

Και συνεχίζει η εισαγγελέας, “δεν μπορεί η υπό προστασία μάρτυρες να είναι στο διηνεκές και για οποιαδήποτε άλλη υπόθεση υπό καθεστώς απαραβιάστης προστασίας, γιατί έτσι θα απαξιωθεί ο θεσμός των μαρτύρων δημοσίους συμφέροντος”.

Ακόμη, η κυρία Θεοδώρου επισημαίνει ότι “σε ένα κράτος δικαίου, αν αναμφίβολα πρέπει να προστατεύεται το δημόσιο συμφέρον και να αποτρέπεται η λεηλασία του δημόσιου χρήματος, εξίσου πρέπει να έχει το δικαίωμα και τη δυνατότητα ο κάθε πολίτης και πολύ περισσότερο τα δημόσια πρόσωπα να προστατεύσουν την τιμή και την υπόληψή και την αξιοπρέπεια τους από την “ανθρωποφαγία”. Άλλωστε η προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος δεν μπορεί να φθάνει μέχρι του σημείου να δυσχεραίνεται η ανεύρεση της ουσιαστικής αλήθειας και να επέρχεται σημαντικός περιορισμός βασικών αρχών”.

Σε άλλο σημείο η εισαγγελική λειτουργός σημειώνει, ότι οι δύο αυτοί προστατευόμενοι μάρτυρες δεν έπρεπε να είχαν καταθέσει ως προστατευόμενοι μάρτυρες ούτε καν στην κύρια υπόθεση της Novartis για τους εξής λόγους:

1)Δεν κατέθεσαν κάποίο ουσιώδες στοιχείο επί της επίμαχης υπόθεσης,

2)Δεν πιθανολογήθηκε κίνδυνος εκφοβισμού η αντεκδίκησης σε βάρος τους από τα δέκα πολιτικά πρόσωπα που είχαν εμπλακεί στην υπόθεση της φαρμακοβιομηχανίας και

3) οι εν λόγω δύο μάρτυρες είχαν εξεταστεί στις ΗΠΑ και ως εκ τούτου απέβλεπαν σε ίδιο οικονομικό όφελος.

Έτσι, δεν μπορούσαν να τεθούν σε καθεστώς προστασίας και ως εκ τούτου σημειώνεται στην πρόταση “τόσο αυτοί που ζητούσαν να τεθούν υπό προστασία όσο και η Εισαγγελέας Διαφθοράς θα έπρεπε να αιτιολογούν σε ποιά στοιχεία θεμελιώνουν τον κίνδυνο των μαρτύρων, όπως π.χ. ότι οι καταγγελλόμενοι είναι κακοποιοί, έχουν καταδικαστεί για εγκληματικές πράξεις βίας, είναι μέλη εγκληματικής ή τρομοκρατικής οργάνωσης.

Επειδή όμως δεν μπορούσαν να επικαλεστούν κάτι από όλα αυτά, γιατί οι καταγγελλόμενοι ήταν πολιτικά πρόσωπα (πρώην πρωθυπουργοί, υπουργοί, διοικητής Τράπεζας Ελλάδος, κ.λπ.) ανέγραψαν, οι αιτούντες μάρτυρες να τεθούν υπό προστασία και οι εισαγγελείς ανέφεραν απλά μόνον το περιεχόμενο του νόμου, χωρίς καμέα περαιτέρω αξιολόγηση των στοιχείων και προϋποθέσεων.

Υπενθυμίζεται ότι εκτός της κυρίας υπόθεσης της Novartis τρέχει παράλληλα και η υπόθεση των μηνύσεων που έχουν κατατεθεί από πολιτικά πρόσωπα σε βάρος του κ. Παπαγγελόπουλου και της πρώην επικεφαλής της Εισαγγελίας Διαφθοράς Ελένης Τουλουπάκη για τα αδικήματα της κατάχρησης εξουσίας, κ.λπ.