Το Πανεπιστήμιο Πατρών εκπαιδεύει επιχειρήσεις

Ένα ακόμα σημαντικό άλμα κάνει το Πανεπιστήμιο Πατρών στην κατεύθυνση της διασύνδεσης των εργαστηρίων του με τη βιομηχανία και τις επιχειρήσεις. Και σε αυτό το άλμα συμμετέχουν και φοιτητές οι οποίοι έρχονται σε μία πρώτη, αλλά ουσιαστική, επαφή με τους πιθανούς μελλοντικούς εργασιακούς τους χώρους.
Το παραπάνω το επιτυγχάνει με την ίδρυση του πρώτου Κέντρου Ικανοτήτων «Teaching Factory», Εκπαιδευτικό Εργοστάσιο, για Κατάρτιση του Ανθρώπινου Δυναμικού, Ανάπτυξη και Εφαρμογή Καινοτόμων Τεχνολογιών στην Βιομηχανία.

mpouras

Ο πρύτανης του Πανεπιστημίου, Χρήστος Μπούρας

Όπως εξήγησε, μιλώντας στην εφημερίδα «Πελοπόννησο», ο πρύτανης του Πανεπιστημίου, Χρήστος Μπούρας, το Κέντρο Ικανοτήτων έχει ως αντικείμενο το Teaching Factory, ένα μοντέλο που αποτελεί αποτελεσματικό τρόπο σύνδεσης πανεπιστημιακών/ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με τη βιομηχανική και την επιχειρηματική πράξη. Παράλληλα, είναι ένας νέος τρόπος σκέψης της εκπαιδευτικής διαδικασίας, αλλά και προσπάθειας επίλυσης πραγματικών βιομηχανικών προβλημάτων.

«Αυτό σημαίνει ότι αρκετές βιομηχανίες και επιχειρήσεις θα αποκτήσουν διασύνδεση με τα εργαστήρια του Πανεπιστημίου μας, ώστε να πάρουν απαντήσεις στα προβλήματα με τα οποία θα έρθουν αντιμέτωπες» παράλληλα ο κ. Μπούρας εξηγεί ότι:  «Μέσω αυτής της διασύνδεσης οι φοιτητές μας θα έρθουν σε επαφή με πραγματικά προβλήματα και θα εκπαιδεύονται πάνω στην επίλυσή τους. Έτσι θα έρχονται σε γνωριμία με τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις και βιομηχανίες και ανοίγουν μία πόρτα για μελλοντική συνεργασία».

Το Πανεπιστήμιό μας και συγκεκριμένα το Εργαστηρίου Συστημάτων Παραγωγής και Αυτοματισμού του Τμήματος Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών, κέρδισε τον συγκεκριμένο ρόλο ανταποκρινόμενο σε πρόσκληση που έκανε το υπουργείο Ανάπτυξης. «Είναι πάρα πολύ σημαντικό για το Πανεπιστήμιό μας να ηγείται σε θέματα εκπαίδευσης των βιομηχανιών και επιχειρήσεων της χώρας. Είναι μεγάλη επιτυχία και θέλω να συγχαρώ τους συναδέλφους μου που εργάζονται προς αυτή την κατεύθυνση. Όλα αυτά υπηρετούν την εξωστρέφεια και τη σύνδεση με τις παραγωγικές δυνάμεις του τόπου που έχουμε βάλει ως στόχο» μας επεσήμανε ο κ. Μπούρας.

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
Το Πανεπιστήμιο Πάτρας/ΕΛΚΕ έχει τον συντονιστικό ρόλο για τη δημιουργία του Κέντρου Ικανοτήτων εκ μέρους των συνεργαζόμενων φορέων και ο ομότιμος καθηγητής, Γιώργος Χρυσολούρης, ιδρυτής του Εργαστηρίου Συστημάτων Παραγωγής και Αυτοματισμού, είναι ο συντονιστής του παραπάνω έργου.

xrisolouris

Ομότιμος καθηγητής, Γιώργος Χρυσολούρης

H αρχική επένδυση ανέρχεται στα 1.007.478,93€, εκ των οποίων τα 382.842,00€ είναι ιδία συμμετοχή και τα 382.842,00€ είναι Εθνική συμμετοχή.

Το γεγονός ότι στους εταίρους του νέου αυτού Κέντρου Ικανοτήτων περιλαμβάνονται σημαντικές βιομηχανίες μεταποίησης της Ελλάδας, σημαίνει ότι η ελληνική μεταποιητική βιομηχανία είναι έτοιμη να υποστηρίξει αυτήν την προσπάθεια, αλλά και να καρπωθεί από την ανάπτυξη των νέων εφαρμογών και των πιλοτικών δράσεων. Ταυτόχρονα, η συνύπαρξη με εταιρείες του εξωτερικού και με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Καινοτομίας (EIT Manufacturing), δίνει δυνατότητες διεθνοποίησης του Κέντρου Ικανοτήτων, έτσι ώστε οι καλύτερες πρακτικές από το εξωτερικό και από την Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορούν να ενσωματωθούν στις δραστηριότητες του Κέντρου Ικανοτήτων και να δημιουργηθούν συνέργειες/συνεργασίες μεταξύ Ελληνικών και Ευρωπαϊκών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων αλλά και εταιρειών.

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ
Το Κέντρο Ικανοτήτων Teaching Factory, όπως ανακοινώθηκε από το Εργαστήριο, θα στελεχωθεί αρχικά από έμπειρους συνεργάτες του Εργαστηρίου Συστημάτων Παραγωγής και Αυτοματισμού (Δ. Μούρτζης, Π. Σταυρόπουλος, Σ. Μακρής, Κ. Αλεξόπουλος, Π. Αϊβαλιώτης κ.ά.), ενώ η στελέχωση θα διευρυνθεί και με στελέχη άλλων εργαστηρίων του Πανεπιστημίου Πατρών καθώς και Πανεπιστημίων του εξωτερικού.

Η ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Με κοινή τους δήλωση ο κ. Μπούρας, ο Αντιπρύτανης Έρευνας και Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου, καθηγητής Παναγιώτης Δημόπουλος και ο Πρόεδρος του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών καθηγητής Βασίλειος Κωστόπουλος, αναφέρουν  ότι «το Πανεπιστήμιο Πατρών υποστηρίζει ενεργά το Κέντρο Ικανοτήτων «Teaching Factory» για Κατάρτιση Ανθρώπινου Δυναμικού, Ανάπτυξη και Εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών στη Βιομηχανία».

dimopoulos

Ο Αντιπρύτανης Έρευνας και Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου, καθηγητής Παναγιώτης Δημόπουλος

Η Δημόσια Δαπάνη της Δράσης «Κέντρα Ικανοτήτων» συγχρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους και την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

kostopoulos

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών καθηγητής Βασίλειος Κωστόπουλος

ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Το Εκπαιδευτικό Εργοστάσιο είναι ένα νέο καινοτόμο μοντέλο πανεπιστημιακής και όχι μόνο, εκπαίδευσης, το οποίο επιτρέπει τη σύνδεση βιομηχανικών μονάδων με τις αίθουσες διδασκαλίας.
Δίνει τη δυνατότητα να εφαρμοσθούν νέα καινοτόμα μοντέλα εκπαίδευσης, σε ευρύτερη έκταση, τόσο με την Ελληνική μεταποιητική βιομηχανία όσο και με πιθανούς εταίρους του εξωτερικού αλλά και να αναδειχθούν όλο και περισσότερες εφαρμογές νέων τεχνολογιών του λεγόμενου ‘Industry 4.0’ (4η Βιομηχανική Επανάσταση).

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΣΤΙΑΖΕΙ:
Στη διάδοση και μεταφορά γνώσης μεταξύ των ερευνητικών οργανισμών και της εθνικής μεταποιητικής βιομηχανίας με απώτερο σκοπό την απόκτηση/βελτίωση δεξιοτήτων.
Στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας σε προϊόντα και υπηρεσίες του Ελληνικού μεταποιητικού τομέα μέσω καινοτόμων τεχνολογιών και ώριμων ερευνητικών αποτελεσμάτων.

ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Η χρήση των υπηρεσιών του Κέντρου Ικανοτήτων από τις επιχειρήσεις θα συμβάλει, μεταξύ άλλων, στα εξής:
Στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων μέσω της ενσωμάτωσης καινοτόμων τεχνολογιών (π.χ. Τεχνητή Νοημοσύνη, Διεργασίες χαμηλού περιβαλλοντικού αποτυπώματος κ.ά.).
Στην απορρόφηση τεχνολογιών, τόσο μέσω της καθιέρωσης ενός δικτύου ανταλλαγής γνώσης από και προς τη βιομηχανία όσο και μέσω της μεταφοράς καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων και ώριμων ερευνητικών αποτελεσμάτων σε διαδικασίες παραγωγής.
Στην προώθηση της ψηφιοποίησης και της υιοθέτησης πρακτικών βιωσιμότητας.
Στην κατάρτιση του προσωπικού και την απόκτηση δεξιοτήτων ή ικανοτήτων για την υλοποίηση και ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών που απαιτούνται για τη βελτίωση της παραγωγικότητας.