Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού επιχορηγεί κινηματογραφικές δράσεις και φεστιβάλ

Με ποσό ύψους 507.000 ευρώ ενισχύει το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού  κινηματογραφικές – οπτικοακουστικές δράσεις και κινηματογραφικά φεστιβάλ που θα πραγματοποιηθούν το 2021. Σήμερα ανακοινώθηκαν οι δράσεις που επιλέγησαν από την ειδική κριτική επιτροπή για να επιχορηγηθούν ή να τεθούν υπό την αιγίδα του ΥΠΠΟΑ.

Στόχος της πρόσκλησης ενδιαφέροντος που είχε απευθυνθεί ήταν η υποστήριξη δράσεων, όπως ημερίδες, συμπόσια, εκπαιδευτικά προγράμματα, συμμετοχή σε διεθνείς διοργανώσεις κ.ά., καθώς και των φεστιβάλ που συμβάλλουν στην ανάπτυξη και προώθηση της κινηματογραφικής τέχνης.

Προτεραιότητες του ΥΠΠΟΑ, σε ό,τι αφορά στην οικονομική και ηθική υποστήριξη φορέων και δράσεων είναι η στήριξη, ανάδειξη και προβολή της σύγχρονης ελληνικής καλλιτεχνικής δημιουργίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, η ανάπτυξη κοινού, η στήριξη του έργου νέων καλλιτεχνών, η εξοικείωση και συμμετοχή των παιδιών και των νέων στον πολιτισμό, η προαγωγή της συμπεριληπτικότητας, της προσβασιμότητας και της συμμετοχικότητας στον πολιτισμό, με έμφαση σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, η καταπολέμηση των στερεοτύπων και των διακρίσεων, η αποδοχή της διαφορετικότητας καθώς και η ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεγγύης και συνοχής, η ενθάρρυνση των δημιουργικών συνεργειών μεταξύ καλλιτεχνών και καινοτόμων συνεργατικών καθώς και των διατομεακών σχημάτων, η ενίσχυση μοντέλων πολιτιστικής διαχείρισης, σχεδιασμού, παραγωγής και προβολής/διάχυσης βιώσιμων πολιτιστικών δράσεων, η ανάπτυξη δράσεων στην περιφέρεια, με σκοπό τη στήριξη και αξιοποίηση τοπικών πολιτιστικών θεσμών, τη συμβολή στην οικονομική αναζωογόνηση και στη δημιουργία θέσεων εργασίας,και η υποστήριξη πρωτοβουλιών που προάγουν τη συνεργασία με άλλες μορφές οικονομικής δραστηριότητας, όπως ο τουρισμός, η παραγωγή κ.ά.

Η Γνωμοδοτική Επιτροπή του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για τις κινηματογραφικές και οπτικοακουστικές δράσεις και κινηματογραφικά φεστιβάλ η οποία αποτελείται από τους Χρήστο Αλεξανδρή, διευθυντή φωτογραφίας, Κατερίνα Ευαγγγελάκου, παραγωγό – σκηνοθέτη – σεναριογράφο, Δάφνη Ματζιαράκη, σκηνοθέτη, Θανάση Σκρουμπέλο, σκηνοθέτη – συγγραφέα – σεναριογράφο, Ελένη Τουμπανάκη, προϊσταμένη του Τμήματος Κινηματογραφίας και Οπτικοακουστικών Μέσων/ΔΠΤΚ ΥΠΠΟΑ, ως αναπληρώτρια της προϊσταμένης της Διεύθυνσης Παραστατικών Τεχνών και Κινηματογράφου, Μαργαρίτας Αλεξομανωλάκη, προέδρου της Επιτροπής,

Η Γνωμοδοτική Επιτροπή εξέτασε λεπτομερώς τα σχετικά αιτήματα, που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα στην Πύλη Πολιτιστικών Φορέων -κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/6353/07-01-2021 σχετικής πρόσκλησης ενδιαφέροντος του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού- από εξήντα (60) φορείς και εισηγήθηκε, κατά περίπτωση, την οικονομική ενίσχυση ή μη και την παροχή ή μη αιγίδας.

Συνολικά 35 αιτήματα κρίθηκαν θετικά για επιχορήγηση και 30 αιτήματα κρίθηκαν θετικά για παραχώρηση αιγίδας.

pinakas
pinakas2
pinakas3
pinakas4
pinakas5